Ikääntyvät usein aktiivisia auttajia

Rovaniemen Järjestötötalolla, Kansankadun Neuvokkaasssa, lauletaan jälleen keskiviikkona 22.8. klo 16.-17.30. Kuva: Kaisa Sirén

Ikäihmiset eivät ole pelkästään avun tarvitsijoita, vaan myös aktiivisia toimijoita vapaaehtoistyössä. Vanhustyön Keskusliiton tekemän Eloisa ikä -tutkimuksen mukaan ikäihmiset ovat järjestöille ja koko yhteiskunnalle korvaamaton voimavara, jota ei pidä jättää ilman ammattimaista tukea.

Moni vapaaehtois- ja vertaistoimija on aktiivinen etenkin sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnassa. Usea haluaa käyttää osaamistaan omaksi ja toisten hyödyksi sekä tehdä jotakin, jolla on merkitystä. Vapaaehtoistyö tuo myös rytmiä arkeen.

– Toisten auttaminen lisää usein kokemusta oman elämän mielekkyydestä. Eräs haastateltavamme sanoi, että ”jos mä pystyn häntä kannustamaan ja auttamaan, niin mä voin yhden ihmisen elämän tavallaan pelastaa”. Mahdollisuus auttaa oli hyvin palkitsevaa, tutkija Minna Pietilä kertoo.

– Monilla haastattelemillamme vapaaehtoisilla oli huoli siitä, ettei ikäihmisiä saada tarpeeksi liikkeelle osallistumaan tapahtumiin ja toimintoihin. Varsinkin yksinäisten tilannetta saatettiin surkutella ja samalla tuskailtiin, kuinka vaikeaa heitä oli saada aktivoitua. Toiminnan vetäjillä tulee olla silmää havaita myös eriarvoistavaa puhetta ja käytäntöjä sekä kykyä toimia niiden vähentämiseksi. Tällaisesta ammattitaidosta moni toiminnan vetäjä saikin myönteistä palautetta, Pietilä sanoo.

Neuvokkaalla yli 200 vapaaehtoista

Rovaniemen Neuvokkaalla on vuosittain mukana yli 200 vapaaehtoista, jotka auttavat yli kymmenessä eri vapaaehtoistyön tehtävässä.

– Näistä tehtävistä vapaaehtoinen valitsee itseä kiinnostavaa ja omaan aikatauluunsa sopivaa tekemistä, omista lähtökohdista käsin. Aika ajoin tehtävä voi vaihtua, kun oma elämäntilanne muuttuu, kertoo Neuvokkaan toiminnanjohtaja Suvimaria Saarenpää.
Neuvokas antaa ammatillista ohjausta vapaaehtoisille, vapaaehtoisiksi haluavat haastatellaan ja he saavat peruskoulutukseen vapaaehtoistyöstä.

– Omien motiivien pohtiminen on tärkeää ja sitä kautta löytyy itselle sopiva tehtävä. Vapaaehtoinen voi halutessaan osallistua myös muihin koulutuksiin, joiden avulla lisätään itsetuntemusta ja tietotaitoja vapaaehtoisena toimimiseen. Työnohjaus on saatavilla ja se auttaa jaksamista ja sitoutumista, kertoo Saarenpää.

Suvimaria Saarenpää luotsaa Neuvokkaan toimintaa. Kuva: Kaisa Sirén

Miehet mukaan Lapissa

Vuonna 2017 Neuvokkaan vapaaehtoisista 78 % oli naisia ja 22 % miehiä. Miehistä 71 % oli yli 63 –vuotiaita. Vapaaehtoistyötä tehneistä yli 80 –vuotiaita oli 6 %.

– Miesten määrä on kahtena viimeisänä vuotena ollut hienoisessa kasvussa. Tähän on ollut vaikuttamassa myös uudet vapaaehtoistyön muodot, joita on kehitetty vapaaehtoisten ideoiden pohjalta. Yksi on sähköriksapyörätoiminta, jonka kautta ikäihmiset pääsevät ulkoilemaan sähköavusteisen pyörän avulla.

– Sähköriksapyörä -toimintaan kaivataan syksyllä lisää pyöräluotseja, lisäksi haemme ulkoilukavereita kävelylle ja myös uintikavereista on pulaa.

Sykettä syksyyn 21.8. Lapin Urheiluopistolla

Ikäihmisten hyvänolon liikuntapäivä 21.8. Lapin Urheiluopistolla on hyvä mahdollisuus aloittaa vapaaehtoistyö, tutustua toisiin ja nauttia liikunnallisesta yhdessäolosta. Tarjolla on maksuton ruokailu ja kulttuurielämyksiä. Aira Samulinin lisäksi kello 10-14.30 ohjelmassa on naurujoogaa, Siepakoiden Fossiilien tanssiesitys sekä lopuksi tanssit Viihde-Huhtaloiden tahdittamana. Paikalliset järjestöt esittäytyvät ja liikunnallisia toimintapisteitä on useampia. Pienellä hinnalla pääsee myös uimaan ja osallistumaan vesijuoksuun. Ilmoittautuminen viim. 10.8. Rovaniemen seurakunta järjestää tapahtumaan linja-autokuljetuksia, Ylä-Kemijoen tien suunnan kuljetuksen järjestää Ylä-Kemijoen aluelautakunta.

Ivaloon Ystäväpiiri

Ivalossa alkaa syksyllä Ystäväpiiri-toiminta, jonka tavoitteena on lievittää ikääntyneiden ihmisten yksinäisyyttä ja löytää uusia ystäviä. Vapaaehtoiset saavat ilmaisen ohjaajakoulutuksen Ivalossa pitkin syksyä. Koulutukseen haku päättyy 10.8. osoitteessa www.vtkl.fi/tapahtumat

Ilmoittautumiset 10.8. mennessä. 

 

Riitta Kemppainen-Koivisto