SÁRA-tutkijaryhmä

Suuri osa saamelaisista asuu kaupungeissa

Kaupungissa asuvista saamelaisista ja heidän elinoloistaan ei tiedetä juurikaan mitään. Tämä näkymätön väestöryhmä on kasvanut tasaisesti, mutta jäänyt sivuun ajankohtaisista monikulttuurisuuskeskusteluista. Silti saamelaisia asuu melkein…