Korouoman suosio kasvaa

Posion Korouoman suosio etenkin Rovaniemen suunnasta tulevilla matkailijoilla on kasvussa. Kuva: Sini Salmirinne/Metsähallitus

Posiolla sijaitseva Korouoma ja sen kanjonilaakso on ollut ajoittain ruuhkainen, kun matkailijat ovat löytäneet taukopaikoille ja reiteille kevättalvisin.  Ensi keväänä alue kohenee, kun siellä olevat kolme uutta tulipaikkaa penkkeineen avautuvat yrityskäyttöön.

– Viime vuosina Korouoman suosio kasvoi huomattavasti varsinkin talviaikaisen käytön osalta. Kohteella liikkuu kevättalven aikaan monia eri harrastajaryhmiä, heidän joukossaan sekä jokamiesretkeilijöitä että ohjelmapalveluyritysten ryhmiä. Yrittäjien asiakkaita tulee sekä Koillismaan että Lapin suunnalta, varsinkin Rovaniemeltä tulevia ryhmiä on nykyään runsaasti, kertoo vs. puistonjohtaja Leena Jartti.

Keskitetty tulistelu jatkossa

Uusien tulipaikkojen valmistuttua matkailuyrityksille ei myönnetä enää lupia omiin kota- ja tulipaikkoihin Korouoman alueella. Yrityksiä on pyydetty siirtämään opastettujen retkien ruokailut näille uusille yrityskäyttöön varatuille tulipaikoille. Kanjonilaavut varataan pääsääntöisesti jokamiesretkeilijöiden käyttöön.

Myös alueen käymälävarustusta tulee lisää. Saukkovaaran parkkipaikan läheisyydessä on uusi käymälä. Yrityksiä on pyydetty ohjeistamaan asiakkaitaan käyttämään pääsääntöisesti tätä käymälää huollon helpottamiseksi. Alhaalla kanjonissa sijaitsevaa käymälää kehitetään palvelemaan paremmin talvikäyttöä.

Yritykset maksavat

Yritykset ovat velvollisia raportoimaan ja maksamaan uusien yritystulipaikkojen käytöstä. Jokaisella valtion mailla toimivalla yrityksellä tulee olla voimassa oleva yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa. Käytössä ovat kestävän matkailun periaatteet.

– Käymme jatkuvaa keskustelua alueen toimijoiden ja yrittäjien kanssa. Uskomme, että hyvällä hengellä ja avoimella keskustelulla kohteesta pystyy nauttimaan isokin määrä eri käyttäjäryhmien edustajia, Jartti kommentoi.

Alueella kerätään tietoja matkailijoilta, jotta saadaan selville, mitä toiveita luonnossa liikkujilla on. Yrityksiä pyydetään rohkaisemaan asiakkaitaan vastaamaan kävijätutkimukseen, kun haastattelija sattuu paikalle.

Lappilainen

 

 

Posion Korouoman suosio etenkin Rovaniemen suunnasta tulevilla matkailijoilla on kasvussa. Kuva: Sini Salmirinne/Metsähallitus