Arktisen alueen matkailu Lapissa

Game of Thrones on valmistunut täksikin talveksi Kittilän Lainioon. Maailmankuulu nähtävyys on jäinen kokonaisuus erilaisia huoneita, lumiveistoksia, jääteoksia ja se sijaitsee Leviltä n. 45 km Kolarin suuntaan. Kuva: Lapin materiaalipankki

Kun Lapin matkailua halutaan kehittää, puhutaan silloin mielikuvista, markkinoinnista, yhteistyöstä, turvallisuudesta, ilmastonmuutoksesta ja hyvin usein myös matkailun ja alueen kaivostoiminnan suhteesta.

– Lappi on arktisen alueen eräs suurimmista väestö- ja elinkeinokeskittymistä. Sen voi liioittelematta todeta olevan paljon vartijana, mitä tulee matkailun kehittämiseen herkällä arktisella alueella, kertoo Satu Luiro Lapin liitosta.

Matkailututkimus tuottaa tietoa

Lapin matkailussa opiskelevat saavat usein hyvän mahdollisuuden olla konkreettisesti kosketuksissa alueen matkailuyrittäjiin ja palveluihin. Monille yrityksille opiskelijoiden tuomat uudet katsantokannat ja tuore tutkittu tieto on kullan arvoista ja tukipilari uusien matkailupalveluiden kehittämiseen.

Joulun alla ilmestyi opiskelijoiden kandidaattityönä kaksi julkaisua, Arktisen merkitykset Lapin matkailussa ja Luvut Lapin matkailun ilmentäjinä.

– Tämä on erittäin mielekäs työskentelytapa työn tilaajalle ja tutkimuksen tekijöille. Yhtenäinen teema rajaa töiden empiirisiä kohteita, mutta samalla töissä pystytään selkeämmin keskittymään tutkimuksen teon teoreettisten ja menetelmällisten perusteiden oppimiseen, kertoo seminaarityöskentelyä vetänyt yliopistonlehtori Maria Hakkarainen.

Luvut Lapin matkailun ilmentäjinä -julkaisu tuo esiin kohdejohtamista, urheilutapahtumia, luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksia, turvallisuutta, matkailutyöntekijöiden asenteita, matkailuinvestointeja ja toimialojen välistä yhteistyötä.

Yksi Lapin iso ponnistus on lumen ja jään hyödyntäminen matkailijoita innostavalla tavalla Kittilän Lainion lumikylässä.

Lappilainen