Perheiden olohuone Kittilään

Kittilässä kaavaillaan uudenlaista palvelukokonaisuutta, jossa perheet ovat keskiössä. Kuva: Elina Poikkijärvi, Kittilän seurakunta.

Kittilässä valmisteltu perhekeskusmalli, Perheiden olohuone, on suunniteltu eri työpajoissa. Tuleva uusi malli kokoaa yhteen sähköisiä perheitä tukevia palveluita, kuten päivähoidon, Kelan, seurakunnan, järjestöjen ja Virtu-pisteiden palveluita. Pohdinnassa on mm. palvelusetelin laajentaminen kotipalveluihin.

Kiusaaminen puhuttaa

Kiusaamisen ehkäisyn ja hyvän käytöksen lisäämiseksi perustetaan kuntaan omia ”kiusaamisen ehkäisyn neuvostoja” lasten, nuorten ja huoltajien kanssa. Tavoitteena on saada aikaan yhtenäiset toimintaohjeet kiusaamisen ehkäisyyn ja sisällyttää ne henkilöstön perehdytykseen.

Välipalaa koululaisille

Kittilän yläkoulun oppilaskunta on tehnyt aloitteen välipalan tarjoamisesta kaikille oppilaille. Idea voi laajentua koskemaan koko varhaiskasvatuksen ja kouluruokailun kenttää. Keväällä välipalan tarjoamista kokeiltiin kahden viikon aikana niille oppilaille, joiden koulupäivä matkoineen kestää yli kuusi tuntia ja jotka sen haluavat saada. Näin saadaan tietoa syksyä varten välipalan rahallisesta arvosta kunnan talousarvioon.