Jätekeräys ja kierrätys edullisemmaksi

Kuva: Salme Happonen

 

Valtakunnallisesti ja paikallisesti kiertotalous sekä ilmastoasiat ovat ajankohtaisia. Omakotitalojen asukkaiden omat toimenpiteet vaikuttavat erityisesti jätehuoltoon, liikkumiseen ja asumisen energiahuoltoon. Jätehuolto päivittäisenä asiana askarruttaa ja aiheuttaa parran pärinää, ja tuumattavana on, miten Rovaniemelläkin voitaisiin kunnallisilla päätöksillä jätehuoltoa uudistaa ja kehittää.

Nykyisin kiinteistöjen omistajat kilpailuttavat oman jätehuoltonsa kuka mitenkin. Jätteet lähtevät astioista, mutta kerääminen tapahtuu kaupungissa pienilläkin tonttikaduilla useiden yritysten toimesta ja erivärisillä kuorma-autoilla. Isot autot aiheuttavat liikkumisellaan turvallisuusriskejä, melua ympäristöön ja pakokaasupäästöjä. Miten tätä ajoa voitaisiin paremmin hallita ja vähentää?

EU, Suomi ja Rovaniemi haluavat olla kiertotaloudessa edelläkävijöitä.  Erikseen kerättäviä jätelajeja tulee lain uudistuksen myötä huomattavasti lisää. Esitetyn lakiuudistuksen mukaan isommilla taloyhtiöillä täytyy olla seitsemän jäteastiaa, eli kotitalouksilla on oltava seitsemän eri roskista.

Keräämisen haitat tietysti moninkertaistuvat nykyisestä. Keräysautojen ajokilometrit lisääntyvät ja hinnat nousevat, jos keräysjärjestelmää ei saada kilpailutettua ja keskitettyä. Monilokeroisilla jäteautoilla ja jäteastiat voitaisiin yhdellä ajolla kerätä monta lajia. Keskittämällä keräykset yksi kuljetusyritys voisi kerätä kunkin kadun ja asuntoalueen jätteet, eikä samalla kadulla tarvittaisi useita erivärisiä keräysautoja. Jakamalla jätekeräys alueellisesti saataisiin keräyksen haitat ja kustannukset hallintaan. Miksi tällaista asumismukavuuteen ja – kustannuksiin liittyvää järkevää viranomaispäätöstä ei saada Rovaniemellä tehtyä?

Nyt olisi oikea hetki ratkaista jätteenkuljetusjärjestelmä kaupungin asukkaiden edun mukaisena niin että vähennetään turhaa liikennettä asuinkaduilla, kun kuljetukset kilpailutetaan keskitetysti. Ohjataan asukkaat ja kiinteistöt käyttämään samantyyppisiä keräysastioita ja keräyskalustot optimoidaan keräysjärjestelmän mukaiseksi. Näin voidaan hallita keräyskustannuksia, lisätään tehokkuutta ja saavutetaan kiertotalouden tavoitteita, kuten kaupungin olla edelläkävijä lupaus edellyttää.

 

Osmo Valkonen
Rovaniemen Omakotiyhdistys ry