Suolipakettikoulutusta poronteurastajille

Poron teurastajille, hirven metsästäjille ja muillekin kiinnostuneille on tarjolla ilmaista verkkokoulutusta mm. suolistamisesta. Kuva: Lapin materiaalipankki/Terhi Tuovinen.

Metsästäjä saa myydä lihaa suoraan kuluttajille ja kauppoihin. Pohjoisessa paikalliseen ruokaturvaan kuuluu poronlihan suoramyynti. Suurin osa päätyy markkinoille paliskuntien tai poromiesten osuuskuntien omistamien poroteurastamoiden kautta, joissa teurastustyön suorittavat poromiehet itse. Eläinlääkäri tarkastaa elävät eläimet ennen teurastusta sekä ruhot ja elimet teurastuksen jälkeen.

Uusi laki voimassa

Viime joulukuussa astui voimaan uusi lihantarkastusta koskeva asetus (2019/624), jonka mukaan koulutettu, teurastukseen osallistuva poromies voi tarkastaa ruhosta ruuansulatuselimistön ja sukupuolielimet. Tarkastuksia tekevien poroteurastajien on oltava koulutettuja tähän tehtävään

Teurastajia koulutettiin verkossa 23.5. Koulutus oli maksuton ja suunnattu poroteurastajille ja muillekin avoin. Aihe kiinnostaa monia ja erityisen hyödyllinen se on poromiehille sekä tietoa hirvieläinten terveydestä kaipaaville metsästäjille.

Koulutus on pakollinen teurastamoissa suolistajille, erittäin suositeltava taljanvetäjille ja hyödyllinen kaikille poroja teurastaville. Koulutus on avoin kaikille porojen terveydestä kiinnostuneille.

Kouluttajana toimi eläinlääketieteen tohtori Sauli Laaksonen. Koulutuksen järjestäi Lapin ammattikorkeakoulun Poropeda-hanke. Hankkeessa mukana Saamelaisalueen koulutuskeskus ja Paliskuntain yhdistys. Hankkeen on rahoittanut Lapin ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Lisätietoja koulutuksesta www.lapinamk.fi/poropeda

LISÄYS 29.5.2020:

Suolipakettikoulutus sai mukaansa 300 osallistujaa nettikoulutukseen. Heli Lohi Lapin AMK:sta kertoo, että koulutus uusitaan 6.6.2020 ja mukaan pääsee.