Lapin luonto luo outoa erimielisyyttä

Kesäinen aapasuo viehättää. Monen Lapin kunnan alueella on paljon suojeltuja alueita. Vertaile Lappilainen Vaalikoneessa, millainen halu omassa kunnassasi on niiden lisäämiseen. Kuva: Lapin materiaalipankki/Harri Tarvainen.

Lappilainen Vaalikone avasi kuntien ehdokkaille mahdollisuuden ottaa kantaa oman kunnan tarpeeseen saada uusi luonnonsuojelualue. Monessa kunnassa tulee olemaan soviteltavaa, jos vaalikoneeseen vastanneita ehdokkaita tulee valituksi kunnanvaltuustoon ja teema nousee esiin. Myös moni joutuu pohtimaan asiaa, sillä löytyi niitäkin, joilla asiasta ei ole omaa kantaa.

Rovaniemellä selvät näkemyserot liittyvät mahdolliseen uuteen luonnonsuojelualueeseen, joka tulisi kaupungin maille. Kokoomuslaisen mielestä luonnonsuojelualue voi tulla, mutta sijainti on tarkoin harkittava. Keskustan ehdokas on myötämielinen, mutta ei pysty arvioimaan, mihin sellaisen voisi sijoittaa. Vasemmiston ehdokas tuumii, että miksi ei, kyllä tänne mahtuu.  Täysin samaa mieltä väitteen kanssa on vihreiden ehdokas. Sosialidemokraatti sitä vastoin arvelee, että suojeltuja alueita on jo tarpeeksi ja vähiten uutta lähialueen suojelualuetta kaipaa perussuomalainen.

Kemissä perussuomalainen ehdokas taas puolestaan haluaa suojelualuetta ja jokseenkin samaa mieltä ovat skp:n, kd:n ja vihreitten ehdokas. Kokoomuslaisen mielestä kaupungin alueella ei taida olla suojelualueelle tilaa ja keskustalainen pitää kaupunkimiljöötä vähän hankalana suojelulle. Sdp:n ehdokas ei osaa sanoa, ja vasemmistolainen on jokseenkin eri mieltä.

Sodankylässä tuumitaan, että suojelualueita on tarpeeksi. Jotain pienempää aluetta voisi ajatella vain vihreitten ehdokas. Vasemmistolaisen mielestä kunnassa on jo useita suojeltuja alueita ja ne riittävät. Kuntalaisten listalla oleva tuumii, että luonnonsuojelualueita on vähintäänkin riittävästi, mutta Viiankiaavan osalta tulisi löytää korvaavia tai täydentäviä alueita. Keskustan, ps:n ja sdp:n ehdokas on jokseenkin samaa mieltä. Kokoomuslainenkaan ei liputa erityisen luonnonsuojelualueen puolesta, mutta nostaa esiin luonnon ja ympäristön suojelemisen, johon tulisi kiinnittää huomiota. Hänen mielestään kaivoksia vastustetaan ympäristöasioilla, mutta samaan aikaan heitellään surutta roskia tienvarsille ja luontoon.

Kittilässä tarvittaessa asiaa voisi harkita keskustalainen ja kokoomuslaisellekin sellainen sopii, kunhan uusi alue ei rajoita liikaa alueen muuta käyttöä. Vähiten suojelualuetta kaipaa ps:n ehdokas eikä kuntalaislistalla olevakaan näe uutta suojelualuetta tarpeelliseksi. Sdp:n ehdokas ei osaa sanoa kantaansa ja vasemmistolainen toivoo lisää vanhojen metsien suojelua.

Seuraavassa Lappilainen Vaalikoneen availussa katsotaan, miten kunnissa suhtaudutaan matkailijoihin.

Pääset vertailemaan omia kantojasi teemasta os. https://lappilainen.fi/vaalikone/

 

Riitta Kemppainen-Koivisto