Pohjoinen Means Business – Berliinistä Jäämerelle -tilaisuus

Tavarat ja ihmiset kulkevat vilkkaasti

Etelän ja pohjoisen väliä kulkee kiihtyvällä tahdilla niin tavaraa kuin ihmisiäkin. Tarvitaan lisää kuljetusajoneuvoja, teitä, junarataa ja riittäviä satamapalveluita. Pohjoisella alueella on logistiikkainvestoinneille kasvava tarve….