Poro ja poronhoito talousmetsissä -opas

Miten poro metsän näkee

Poronhoitoaluetta on 36 % Suomen maapinta-alasta ja vajaa puolet siitä kuuluu metsätalouden piiriin. Loput ovat alueita, jotka ovat liian karuja metsän kasvatukseen tai alueita, joissa…