Lapin matkailun tekijät kehittävät työtä yhdessä

Eeva Maijala on mukana Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hankkeessa kehittämässä Lapin matkailualan yrittäjien ja työntekijöiden työtä ja työhyvinvointia. Kuva: Henna Jokinen. (Painetussa lehdessä on virheellisesti toinen nimi).

 

Lapin palvelu- ja matkailuala ovat muutoksessa. Henkilöstöltä vaaditaan uudenlaista osaamista, joustavuutta, kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin ja jatkuvaa kehittymistä työssä. Alan yrittäjien tulee osata luovia uusilla markkinoilla ja kehittyä bisneksen teossa. Ei riitä pelkästään se, että lentokoneet tuovat turisteja pitkin vuotta ja matkailukeskusten kävijämäärät ovat kasvussa.

– Muutosten keskellä elämisessä usein työhyvinvointi unohtuu. Tähän halutaan nyt kehittää valmiuksia, jotta niin työnantajat ja tekijät jaksaisivat palvella paremmin ja voisivat itsekin hyvin, kertoo Eeva Maijala.

Maijala on Lapin matkailuopiston puolesta mukana kehittämässä matkailualan osaajien työtä ja luotsaa uutta hanketta, jotta tulevaisuuden matkailu kukoistaisi pohjoisessa.

Tutkimus taustalla

Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä on parin viime vuoden aikana kartoitettu liki 150 matkailualalla toimivaa yritystä. Arviointityötä on tehty Rovaniemen, Levin ja Pyhä-Luoston alueella.

– Yritykset tarvitsevat tietoa, miten työtä kehitetään, saadaan työntekijät sitoutumaan ja kaikkien osaaminen käyttöön niin, että kaikki voisivat hyvin ja työssä saataisiin tuloksia aikaan, tähdentää Maijala kehittämistyön ideaa.

Maijala tietää, että suunnitelmallisesti etenemällä tuloksia syntyy. Siksi seuraavien lähivuosien aikana Lapin matkailussa lisätään talous- ja liiketoimintaosaamista, otetaan työntekijöiden osaaminen paremmin käyttöön ja saadaan ihmiset mukaan innostavan ilmapiirin luomiseen, johtaminen ja esimiestyö sujuvaksi.

– Meillä on aiemmin ollut mukana lähes 150 yritystä, ja nyt mukaan kehittämistyöhön pääsee 30 uutta palvelualan yritystä, kertoo Maijala alkaneen hanketyön hyötyjistä.

Kun työntekijä voi hyvin, bisneskin pyörii paremmin

Lappilaiset mikro- ja pk-yrittäjät tulevat saamaan uudenlaisia, konkreettisia keinoja työhyvinvoinnin ja tuottavuuden pitkäjänteiseen kehittämiseen.

– On tärkeää, että koko henkilöstö sisäistää muutosten tarpeet, saa uusia keinoja kehittämistyöhön ja pääsee verkottumaan. On paljon tietoa, jota uusi taloon tai alalle tulija ei tiedä. Etenkin yksin yrittäjille tulee olemaan paljon hyötyä siitä, että pääsee mukaan laajempaan matkailuväen ajatusten vaihtoon.

– Kyse on pitkälti siitä, että osataan kehittää pitkäjänteisesti ja luoda yhteinen tavoite työssä ja että työtavat muuttuvat kaikkia palvelevaan suuntaan, uudenlaiseksi tavaksi toimia, vahvistaa Maijala hankkeen tavoitteita.

Kehittämishanke käynnistyi keväällä ja jatkuu 28.2.2019 asti. Näiden vuosien aikana yritysten liiketoimintaa ja taloutta analysoidaan, yrityksiä konsultoidaan ja koulutetaan, ne saavat apua markkinointiin ja hinnoitteluun. Työhyvinvoinnin tilaa seurataan, kukin pieni yritys laatii oman kehittämissuunnitelman ja mukaan tulevat pääsevät osallistumaan rinnakkaishankkeessa toteutettaviin yhteishankintakoulutuksiin. Henkilöstön osaaminen kartoitetaan, he saavat digitalisaatiokoulutusta ja esimiestaso valmennusta.

– Olemme siellä arjen työssä läsnä seuraamassa, miten työhön perehdytys tapahtuu, miten uutta väkeä rekrytoidaan, miten työhyvinvoinnista huolehditaan ja millaisia suunnitelmia tehdään, miten työntekijät otetaan mukaan kehittämään liiketoimintaa.

Parempi työelämä tavoitteena

Parin vuoden kuluttua viimeistään mukaan tulevissa yrityksissä on paremmat rekrytointi- ja perehdyttämiskäytännöt ja toimivammat kehityskeskustelut henkilökunnan kanssa. Kun firmassa on selkeä ja kaikkien yhteisesti sisäistetty strategia ja kaikkien ääni tulee paremmin kuuluviin, yritys selviää muutoksista ja kehittämisestä on tullut pysyvä käytäntö.

– Useat Lapissa toimivista pk-yrityksistä ovat kasvuhakuisia, joissa uusiutumiseen on pyritty pääsääntöisesti investoinneilla ja henkilöstökoulutuksen keinoin.  Nyt luodaan malli, joka tekee kehittämistyöstä pitkäjänteistä, jatkuvaa ja suunnitelmallista. Silloin myös yritys kasvaa ja kansainvälistyy, vahvistaa Maijala tulevaa.