Armoitettu Ahtinen rengasti jo 500. maakotkan poikasen

Armoitettu lintumies Ahtinen tekee tärkeää työtä petolintujen suojelun eteen. Historiallisen 500. rengastuksen hän teki Savukoskella. Kuva: Jarmo Ahtinen.

Vapaaehtoinen petolintujen pesätarkastaja, lintumies Jarmo Ahtinen on rengastanut jo 500. maakotkan poikasen. Armoitettu lintumies Ahtinen tekee tärkeää työtä petolintujen suojelun eteen. Ensimmäisen kotkarengastuksensa hän teki Kemijärvellä kesällä 26 vuotta sitten ja tuon 500. merkinnän hän kirjasi Savukoskella.

Laaja Lapin maa on tullut miehelle tutuksi. Eteläisimmän rengastuksensa Jarmo on tehnyt Kuusamossa, pohjoisimman Utsjoella, itäisimmän Sallan rajavyöhykkeellä ja läntisimmän Muoniossa.

Metsähallitus on palkinnut Jarmo Ahtisen vuonna 2013 Vuoden luontovapaaehtoinen –tittelillä. Hän on osallistunut vuodesta 1990 asti maakotkan, muuttohaukan ja merikotkan seurantatöihin vapaaehtoisena pesätarkastajana. Jarmon maakotkien rengastusmäärä on suurin yhden henkilön rengastusmäärä Suomessa ja Pohjoismaissa. Työ jatkuu edelleen.

Taitavia vapaaehtoisia kaivataan lisää

– Jarmon kaltaisia taitavia vapaaehtoisia lintumiehiä ja –naisia tarvittaisiin lisää petolintujen suojelutyöhän. He ovat aivan korvaamaton apu petolintujen suojelulle, he jaksavat vuodesta toiseen rämpiä reviireillään, sanoo petolintujen vapaaehtoisista pesäntarkastuksista Metsähallituksen luontopalveluissa vastaava ylitarkastaja Tuomo Ollila.

Uhanalaisten lajien seuranta on tärkeä osa lajien suojelutyötä. Metsähallitus koordinoi muutto- ja tunturihaukan sekä maa- ja merikotkan kantojen seurantaa ja suojelua. Tähän työhön osallistuu vuosittain yli 40 vapaaehtoista pesätarkastajaa.