Lomalla voin viimeinkin ottaa iisimmin, myös liikenteessä

Suomalaisten pääasiallinen lomakausi on meneillään ja usein liikutaan autoillen.

Lapissa liikenneturvallisuus on kehittynyt suotuisasti jo pitkään aina tähän vuoteen saakka. Kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet ja onnettomuudet yhteensä vähenivät, mutta vuoden alku on ollut synkkä liikenneturvallisuuden kannalta. Valitettavasti kuolonkolareita on tapahtunut jo enemmän kuin viime vuonna.

Teiden parantamiseen saadun lisärahoituksen johdosta tietöitä on tiheämmässä kuin moniin vuosiin. Siltoja korjataan, teiden rakenteita vahvistetaan, liittymien turvallisuutta parannetaan ja teitä päällystetään. Vaikka tietyömaat ovat positiivinen asia, aiheuttavat ne liikenteelle merkittävää haittaa, odottamista ja viivästyksiä. Lomalla on usein tiukka aikataulu ehtiä tekemään, kokemaan ja näkemään kaikki etukäteen suunnitellut jutut. Ylimääräiset viivästykset, joita tietöistä aiheutuu, saattavat kiristää autoilijan pinnaa. Kun työmaan ohi päästään, on joillakin tarve ottaa aikataulu kiinni. Tämä voi johtaa ylinopeuksiin ja vaarallisiin ohituksiin, vaikka Lapissa onneksi ei ainakaan vielä ole laajasti levinnyt liikenneraivo, josta etelässä puhutaan.

Yleinen piittaamattomuus näkyy työmaat ohittavassa liikenteessä, kun nopeusrajoituksista ja liikenteen ohjaajien merkeistä eivät kaikki välitä. Tietyömaiden liikenneturvallisuutta parannetaan jatkuvasti kaikkien turvallisuutta ajatellen. Päällystetyömailla kokeillaan tänä kesänä mm. saattoautoa, joka johtaa jonon työmaan ohitse.

Koska työmaiden väkeä koulutetaan säännöllisesti, tulisiko autokouluun saada lisäopetusta siitä, miten työmaalla ajetaan ja taataan työntekijöille turvalliset olosuhteet? Miten sinä suhtaudut siihen jos joku tulisi sinun työpaikallesi toiminnallaan heikentämään turvallisuutta ja lisäämään onnettomuusriskiä? Et varmasti kovin suopeasti.

Tärkeää on myös kanssa-autoilijoiden turvallisuus. Valoisat kesäyöt saattavat houkutella pitkiin ajotaipaleisiin, mutta aina tulisi muistaa riittävä lepo. Tutkimusten mukaan tilanteiden ennakointi- ja havainnointikyky alentuu erittäin merkittävästi väsyneenä.  Tien päällä voi kohdata myös hirviä, poroja tai muita eläimiä sekä vaikeita sääolosuhteita, kuten rankkoja sadekuuroja.

Näistä kaikista asioista kyllä selviää kun pitää maltin mukana liikenteessä, toimii harkitsevasti ja muut huomioon ottaen, noudattaa liikennesääntöjä ja käyttäytyy joustavasti. Näitä ohjeita noudattaen lomalla viimeinkin voin ottaa iisimmin (JVG ft. Raappana).

Jaakko Ylinampa
johtaja
Lapin ELY-keskus