Kukkatolppaan kätkeytyy lappilaista huipputekniikka

Kukkatolppa on vuosien kehitystyön tulos. Laite tunnetaan myös nimellä Hoivaturva, joka myös kääntyy paremmin muille kielille.

Rovaniemeläinen Seniortek Oy on esimerkki siitä, että Lapilla on muutakin tarjottavaa maailmalle kuin puhdas luonto ja upea matkailuympäristö. Useat Suomessa, USA:ssa ja Japanissa patentoidut innovaatiot vauhdittavat tämän kasvuyrityksen tietä maailmalle.

Ikääntyvästä väestöstä huolehtiminen on kaiken aikaa kasvava haaste niin meillä kuin muualla. Miten seurata yksin omissa asunnoissaan tai hoivakodeissa asuvia vanhuksia ja varmistaa, että heidän laitansa on hyvin ja elämä normaaleissa uomissaan? Tästä kantavat huolta ikäihmisten usein toisella paikkakunnalla asuvat aikuiset lapset kuin kunnallisesta kotihoidosta vastaavat.

Pasi Nurmela on luotsannut yritystä jo toista vuosikymmentä yhdessä veljensä Sami Nurmelan kanssa.

Pasi Nurmela on luotsannut yritystä jo toista vuosikymmentä yhdessä veljensä Sami Nurmelan kanssa.

Huonekalusta turvakaluste

Seniortekin Kukkatolppa on asuntoon sijoitettava kaluste, joka sisältää asukkaan vuorokausirytmiä ja liikkumista seuraavaa tekniikkaa. Se rekisteröi mahdolliset kaatumiset ja asukkaan toimintakyvyn merkittävät muutokset, mitkä se edelleen välittää järjestelmän elektroniseen valvomoon. Jos Kukkatolpan lähettämät viestit ylittävät annetut raja-arvot, hoivajärjestelmä tekee hälytykset välittömästi ilman asukkaan toimenpiteitä.

Järjestelmän e-valvomon kautta hälytykset voidaan ohjata ja jakaa edelleen hoivayksiköille tai omaisille. Näin ikäihmisen kotona asuminen on mahdollista ilman, että hänen itsemääräämisoikeuteensa tai intimiteettisuojaansa puututaan.  Järjestelmään kuuluu myös palovaroitin ja hälytys palon sattuessa.

Vuoteen lähelle sijoitettuna kukkatolppa antaa tietoja muun muassa asukkaan nukkumisesta ja unen laadusta. Lisäantureiden avulla saadaan tietoa kulkemisesta eri huoneissa ja ulkona. Tietoa keräävä yksikkö on yhteydessä seurantajärjestelmään. Siihen on asetettu perustiedot, johon päivittyvä tieto vertautuu. Poikkeamat aiheuttavat hälytyksen tarvittavine toimenpiteineen. Kukkatolppa ei anna turhia hälytyksiä esimerkiksi pelkästä oven avaamisesta.

Ei enää turvaranneketta tai kaulanauhaa

Oleellista on, että asukkaaseen ei kiinnitetä mitään signaalia lähettävää esinettä. Kukkatolppa täyttää myös tämän hetkiset yksityisyyden suojavaatimukset.  Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio otti viime helmikuussa kantaa valvontarannekkeisiin ja sanoi niiden olevan ristiriidassa henkilökohtaisen yksityisyyden kanssa.

Kukkatolppa toimii tehokkaasti yksityisellä kuluttajapuolella, kun muilla paikkakunnilla asuvat jälkeläiset ovat huolissaan vanhemmistaan, jotka vielä haluavat ja kykenevät asumaan omassa kodissaan. Seurantajärjestelmä huolehtii siitä, että poikkeustilanteisiin reagoidaan välittömästi.

Turhat hälytykset pois

Ikäihmisistä huolehtiminen kuluttaa merkittävästi yhteiskunnan voimavaroja.  Veroeurojen tehokkaasta kohdentamisesta tässä on juuri kysymys. Kukkatolppa tuo merkittävää säästöä, kun hoivahenkilökunnan toiminta voidaan kohdentaa oikein ja turhilta ja kalliilta hälytyskäynneiltä vältytään. Tämä on erittäin merkittävä seikka varsinkin täällä Lapissa, missä välimatkat ovat pitkiä. Kukkatolppa sopii sekä pieniin että suuriin asuntoihin.

Kukkatolppa on saanut useita tunnustuksia ympäri maailman. Patentteja on myös kaikilla tärkeimmillä alueilla yhteensä kahdeksan kappaletta.

Kukkatolppa on saanut useita tunnustuksia ympäri maailman. Patentteja on myös kaikilla tärkeimmillä alueilla yhteensä kahdeksan kappaletta.

Merkittävää on, että Kukkatolppaa ei tarvitse ostaa omaksi. Sen voi myös hankkia käyttöön kuukausittaista vuokraa vastaan.

Kukkatolppaa voidaan soveltaa myös erilaisten hoivayksiköiden ja –kotien käyttöön. Tieto asukkaiden hyvinvoinnista on ajantasaista ja laadultaan parempaa kuin se, mitä satunnaiskäyntien kautta saadaan.

Teksti: Reijo Sukola
Kuvat: Lappilainen