Sodankylässä dataa ilmaiseksi ja pilvipalveluna

Sodankylän satelliittipalvelukeskus tuottaa tietoa mm. ilmastotutkimuksia varten. Kuva: P. Heikkinen

Sodankylän kansallisessa satelliittipalvelukeskuksessa vastaanotetaan ja arkistoidaan satelliittien välittämiä havaintoja lähes reaaliaikaisesti Suomesta, Euroopasta ja koko pohjoiselta pallonpuoliskolta. Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi meteorologisissa palveluissa, tulvaennustejärjestelmissä, jääpalveluissa sekä meriliikenteessä.

-Näin pystytään varautumaan luonnononnettomuuksiin ja sään ja ilmaston aiheuttamiin vaaratilanteisiin entistä tehokkaammin, Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Jouni Pulliainen tiivistää.

Rajattomia mahdollisuuksia sovelluskehittäjille

Sodankylässä vastaanotettu satelliittidata on avointa ja ilmaista. Aineistoilla olisi paljon nykyistä enemmän annettavaa myös laajemmalle käyttäjäjoukolle. Isot satelliittidatamassat ovat saatavilla myös pilvipalveluna.

-Tämä tarjoaa rajattomia mahdollisuuksia tuotekehitykseen sekä yksityisen ja julkisen sektorin yhteisten ekosysteemien ja kumppanuuksien luomiseen, korostaa Pulliainen.

Satelliittikuvista räätälöidään tuotteita erilaisiin tarpeisiin, kuten jääkarttoihin, tulvatilannekuviin, UV-tuotteisiin ja lumi- ja routakarttoihin. Satelliittihavainnoista kertyviä pitkiä aikasarjoja voidaan hyödyntää myös mm. ilmastonmuutostutkimuksessa.

Sodankylän satelliittipalvelukeskuksen yhteistyökumppaneina ovat Eumetsat, Euroopan avaruusjärjestö ESA sekä EU:n Copernicus-ohjelma. Syynä laajaan yhteistyöjoukkoon on se, että Sodankylän on sijainniltaan edullinen polaarirataisten eli napojen yli lentävien satelliittien datan vastaanottoon.