Metsälakipuhelin palvelee pohjoisessakin

Tuomo Liikanen metsäarviointireissulla Vuotsossa. Kuva Tuomo Liikanen.

Metsäpalveluyrittäjyyttä koskevaa lainsäädäntöä on uudistettu viime vuosina. Tämän ansiosta on syntynyt uusia metsänomistajia hyödyttäviä palveluita, kuten  Metsälakipuhelin.fi portaali. Se on yksi esimerkki metsänomistajille syntyneestä uudesta valtakunnallisesta palvelusta, joka palvelee valtakunnallisesti.

Lakineuvonnan lisäksi sivustolta löytyy koko ajan täydentyvä artikkelikokoelma mm. perikuntien metsänomistajuuteen liittyviin kysymyksistä. Neuvoja saa myös siihen, miten metsää omistavan perikunnan kannattaa toimia, jotta taloudellisuus, toiminnallisuus ja sopuisuus säilyvät. Samoin metsätilakauppaan, metsätilan sukupolvenvaihdokseen ja metsäasioihin liittyviin erimielisyyksiin saa metsälakipuhelimesta neuvoja.

Palvelun on tuottanut toimitusjohtaja, lakimies ja metsätalousinsinööri (AMK) Tuomo Liikanen Rovaniemeltä Laki ja Metsä Oy:stä. Neuvot löytyvät useimmiten lyhyen puhelun aikana. Metsälakipuhelimen numero on 0600 95 090 ja se on maksullinen.

Teksti: Tuomo Liikanen