Digitaalisuus ja alustatalous muuttavat matkailua

Lapin liiton matkailuasiantuntija Satu Luiro

Matkailu mullistuu kovaa vauhtia, myös Lapissa. Muutoksen ajureina ovat digitaalisuus sekä alusta- tai jakamistalous. Alan toimijat ovat valmiina isoon muutokseen ja matkailupalvelujen tuottajat ennakoivat yhdessä, miten esimerkiksi matkailijoiden käyttäytyminen muuttuu.

Nykypäivän matkailija haluaa saada matkasuunnitelmansa ja -varauksensa mobiiliin. Kuluttajat vaativat sujuvia matkaketjuja, reagoi matkan varrella tuleviin vinkkeihin ja jakaa elämyksensä sosiaalisessa mediassa.

Digitaalinen saatavuus ja saavutettavuus vaativat kehittämistä, jotta matkailijan tarpeisiin pystytään tehokkaasti vastaamaan. Matkailuparlamentissa Oloksella 6.-7.10. esitellään tähän liittyen Digi Aurora prosessia, joka pyrkii yhdistämään matkailu- ja liikennepalveluja kansainvälistä yksilömatkailijaa paremmin palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Tulevaisuudentutkija Risto Linturi on julkaissut eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle raportin radikaaleista teknologioista, jotka mullistavat myös matkailun. Digitaalisuus avaa uusia mahdollisuuksia matkailutuotteisiin ja markkinointiin esimerkiksi laajennetun todellisuuden kautta. Tämä voi tarkoittaa vaikkapa patikointireissun rikastamista virtuaalikarhujen avulla tai liityntäliikenteen järjestämistä robottiautoilla.

Visit Arctic Europe projekti vastaa matkailijoiden tarpeisiin tarjoamalla rajat ylittävän, arktisen matkailukokemuksen. Projekti kokoaa yhteen Lapin, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan matkailutarjontaa ja pyrkii ratkomaan liityntäliikenteeseen liittyviä haasteita. Professori Jukka Laitamäki kertoo esityksessään, miltä VAE alue näyttäytyy amerikkalaisesta perspektiivistä.

Miten perinteinen matkailuelinkeino sopeutuu jakamistalouteen?

Jakamis- ja alustatalous ovat jo muuttaneet matkailua, siitä ovat tunnetuimpina esimerkkeinä Ûber- ja Airbnb. Yhteiset pelisäännöt ja lainsäädäntö raahautuvat muutoksen jälkijunassa. Perinteinen matkailuelinkeino pyrkii sopeutumaan tai menemään muutokseen mukaan, mutta millä keinoilla se tehdään? Tätä kysymystä käsitellään matkailuparlamentin paneelikeskustelussa, joissa asiantuntijoina ovat muun muassa professori Alian Decrop ja MARA:n asiantuntija Sami Hämäläinen.

Lapin matkailuparlamentin järjestävät yhteistyössä Lapin liitto, Lapin Matkailuelinkeinon Liitto, LME sekä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti MTI.

Satu Luiro
matkailuasiantuntija
Lapin liitto