Metsäala uudistuu

Tuomo Liikanen

Kirjoittaessani tätä istun rovaniemeläisessä kahvilassa kirpeänä lokakuun aamuna. Nauttimani kuuma, aromikas kahvi kuuluu tähän hetkeen. Aivan kuin metsät kuuluvat tavalla tai toisella suomalaiseen mielenmaisemaan yhtä varmasti kuin tämä kahvi!

Viime vuosina metsäalalla on tapahtunut monia muutoksia, jotka lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä vaikuttavat metsänomistajan ja metsäalan toimijoiden arkeen. Lainsäädäntöä on uudistettu tai ollaan muuttamassa. Esimerkkeinä lainsäädännön muutosketjussa ovat metsälaki, metsänhoitoyhdistyslaki, metsähallituslaki, metsätietolaki, metsäkeskuslaki ja kestävän metsätalouden rahoituslaki. Muutoksiin sisältyy mahdollisuuksia.

Metsäalaa koskeva lainsäädäntö luo metsäalan toimijoille ja metsänomistajille toimintapohjan.  Muutoksilla on tavoiteltu metsätalouselinkeinolle lisää kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä haluttu luoda tasapuolisia kilpailuedellytyksiä eri toimijoille metsäpalveluiden tarjontaan. On haluttu lisätä metsänomistajan valinnanvapautta metsien käsittelyyn liittyviin kysymyksiin. Metsänomistajilla ja eri toimijoilla on varmasti malttia ottaa uudistukset vastaan.

Se, että metsäalan keskeistä lainsäädäntöä on metsäalalla muutettu, ei tarkoita sitä, että metsänomistaja ja metsäalan toimijat voivat nyt lepäillä laakereilla seuraavat vuosikymmenet. Nyt on tärkeää seurata, saavutetaanko tehdyille muutoksille asetettuja tavoitteita ja tarvittaessa tehdä vaadittavat korjausliikkeet. Hyvien tavoitteiden saavuttamiseksi kannattaa tehdä töitä. Metsäalalla tulee tulevaisuudessa eteen enenevässä määrin uusia haasteita, jotka pitää pystyä kääntämään mahdollisuuksiksi.

Metsillä ja metsäalan toimijoilla on pitkät perinteet ja vakaa tulevaisuus. Täällä Lapissa metsät taipuvat mitä moninaisimpien elinkeinojen ponkaisualustaksi. Tämä luo työtä ja toimeentuloa paikallisesi ja maakunnallisesti. Virkeästi porskuttava metsäala on koko yhteiskunnan etu.

Tuomo Liikanen
OTM, metsätalousinsinööri(AMK), LKV,
yrittäjä Laki ja Metsä Oy