Pohjoisen taloyhtiöt paloturvallisiksi

Henna Vuolteenaho tekee päivittäin kiinteistökierroksia taloyhtiöihin ja jakaa tietoa asuinympäristöjen paloturvallisuuden edistämiseksi. Kuva: Anna Sillanpää.

Pelastustoimen vuoden 2016 tilastojen mukaan yli puolet rakennuspaloista tapahtui asuinrakennuksissa. Päivittäin sattuvista lähes 20 rakennuspalosta moni olisi estettävissä ennalta.  Pelastustarkastuksia tekevä Safetum Oy tekee pelastustarkastuksia 17 Lapin kunnassa. Turvallisuusasiantuntijan Henna Vuolteenahon mukaan on tärkeää ehkäistä palot ennalta.

– Vielä nykyäänkin turvallisuus ajatellaan vain lakisääteisenä paperityönä, joka ei valitettavasti johda käytännön toimenpiteisiin ja aitoon turvallisuuden kehittämiseen, Vuolteenaho sanoo.

Kiinteistökierroksista hyötyä

Säännöllinen kiinteistökierros tuo asuinympäristön riski- ja vaaratekijät esille paremmin kuin lakisääteinen paperiharjoitus. Kun taloyhtiön riskit tunnistetaan, korjaustoimenpiteisiin osataan tarttua hyvissä ajoin.

Vuolteenahon päivittäiseen työhön kuuluvat pelastustarkastukset erilaisissa kiinteistöissä. Tarkastuksilla tuodaan esille kiinteistöjen riskitekijöitä turvallisuusnäkökulmasta.

– Teemme työtä sen puolesta, ettei yhtään ihmishenkeä menetetä huolimattomuuden tai ymmärtämättömyyden takia. Konkreettiset turvallisuutta edistävät toimenpiteet palvelevat asukkaiden turvallisuutta parhaiten.

Turvallisuus säästää aikaa ja rahaa

Kyse on myös taloyhtiön resurssien järkevästä käytöstä. Korjaavien toimenpiteiden välttäminen tulee tilastojen mukaan kalliimmaksi taloyhtiölle kuin suunnitelmallinen kunnossapito ja ennaltaehkäisevä turvallisuustyö.

– Kaikki lähtee asukkaiden turvallisuudesta. Riskien ja vaarojen huomioiminen ja korjaavat toimenpiteet tekevät asumisesta turvallisempaa ja viihtyisämpää, kommentoi rovaniemeläisen taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Kari Linnamäki.

Taloyhtiössä tapahtuvat onnettomuudet ja vahingot eivät ole luonnonlakeja, jotka vain tapahtuvat. Pelastusturvallisuutta voidaan parantaa lisäämällä julkista keskustelua, huolehtimalla turvatekniikan toimintakunnosta ja pitämällä poistumistiet avoimena.

Pelastusvalvojan vinkkejä

* Keskustelu. Jakakaa tietoa ja huomioita asuinympäristön turvallisuudesta ja kehittämisestä. Kokoontukaa yhteen tai luokaa Facebook-ryhmä, jolloin tieto kulkee kaikkien kesken. Pääasia, että tapa on taloyhtiölle ominainen.

* Palovaroittimien toimintakunto. Sopikaa taloyhtiönne kanssa päivä, esimerkiksi joka kuukauden ensimmäinen päivä, jolloin jokainen testaa palovaroittimen toimivuuden.

* Tiedottaminen. Huolehtikaa kiinteistön turvallisuusjärjestelyjen tiedottamisesta ja asukkaiden mahdollisuudesta tutustua kiinteistön turvallisuusasioihin sekä miten hätätilanteessa toimitaan.