Vesilintuja riittää, metsäkanalintuja vähemmän

Sorsastus on käynnissä pitkin Suomea. Kuva: Jouko Pääkkölä

Metsällä käy vuosittain noin 200 000 metsästäjää, joista suurin osa pyytää pienriistaa. Viimeiset kolme vuotta metsällä käyneiden määrä on pysynyt suunnilleen samana, mutta pienriistaa pyytäneiden määrä on hieman vähentynyt. Saalismäärä pienriistan osalta on myös pienentynyt.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) metsästystilaston mukaan viime vuonna vesilintuja pyydettiin kuten edellisenäkin vuonna, mutta metsäkanalintusaalis pieneni edellisvuodesta.

Metsäkanalinnut vähissä

Metsäkanalintujen luontaiset kannanvaihtelut voivat olla suuria. Muutamana viime vuotena kannat ovat olleet keskimääräistä heikommat ja siksi metsästystä on rajoitettu sekä alueellisesti että ajallisesti. Viranomaisrajoitusten lisäksi myös metsästysseurat ja yksittäiset metsästäjät ovat säädelleet metsäkanalintujen verotusta.

– Parissa vuodessa teerisaalis on vähentynyt kaksi kolmasosaa ja metsosaalis puolittunut, toteaa tutkija Leena ForsmanLukesta.

Hänen mukaansa teerisaaliin keskimääräinen määrä saalista saanutta metsästäjää kohti on myös vähentynyt parina viime vuotena.

– Moni tilastokyselyyn osallistunut metsästäjä kertoi, että pienriistaa on vähän, etenkin metsäkanalintuja, ja siksi he joko kokonaan pitivät välivuoden metsästyksestä tai verottivat kantaa maltillisesti. Tosin jokunen metsästäjä jo uumoili metsäkanalintukantojen mahdollista elpymistä joillakin alueilla, Forsman jatkaa.

Sorsia pyydettiin edellisvuoden malliin

– Runsaslukuisia vesilintuja, kuten sinisorsia, telkkiä ja taveja pyydettiin viime vuonna suunnilleen sama määrä kuin edellisenä vuonna. Monien harvalukuisimpien vesilintujen kannat ovat taantuneet sellaiselle tasolle, että saalismääristä tarkan kuvan saamiseksi näistä lajeista tulee vuodesta 2020 alkaen tehdä saalisilmoitus Suomen riistakeskukselle, Forsman kertoo.

80 000 lintumetsästäjää liikkeellä

Vesilintuja on viime vuosina metsästänyt noin 80 000 metsästäjää. Vielä pari vuotta sitten metsäkanalintuja pyysi yli 100 000 metsästäjää, mutta nyt niitäkin metsästi noin 80 000 metsästäjää. Vertailun vuoksi viime vuonna hirvieläinjahdissa kävi noin 117 000 metsästäjää.

Sorsastuskausi alkoi koko Suomessa 20.8. ja jatkuu vuoden loppuun asti. Metsäkanalintujen linnustusaika varmistuu myöhemmin.

 

Lappilainen