Näkövammaisten arkeen helpotusta

Päivi Tervaniemi neuvoo Juho Hiltusta silmäterveydestä. Samalla yhdistetään Specsavers- yrityksen ja Lapin Näkövammaisten yhteistyötä silmäterveyden puolesta. Kuva: Markus Torvinen

Suomessa asuu yli 55 000 heikkonäköistä tai sokeaa ihmistä. Lapissa heitä on lähes 1 180. Millaista näkövamman kanssa eläminen oikeastaan on ja miten omista silmistään voi huolehtia ennaltaehkäisevästi?

Tutut ihmiset täytyy tunnistaa pelkän äänen perusteella ja reitti lähikauppaan löytää näkemättä eteensä. Näkövammaisen arkeen liittyy monia haasteita, joita näkevänä tulee harvemmin ajatelleeksi.

– Keskeisimmät ongelmat liittyvät sosiaalisiin tilanteisiin, liikkumiseen ja tiedonsaantiin. Näkövammaisena arkeen liittyy paljon haasteita aina kaupassa käymisestä ja ruoanlaitosta lähtien. Oikeastaan kaikki, mikä ei ole käden ulottuvilla, on hankalaa, tiivistää Juho HiltunenLapin Näkövammaiset ry:stä.

Tukea Lappiin

Liikkumisen apuna näkövammaiset voivat käyttää valkoista keppiä ja opaskoiraa. Hiltunen kuvailee kepin käyttämistä vaivattomaksi, kun siihen tottuu.

– Keppi helpottaa liikkumista, vaikka törmäyksiä voi toki sattua, jos rinnan tai pään korkeudella on este. Opaskoira taas tuo rohkeutta mennä myös paikkoihin, joihin ei yksin uskaltaisi lähteä, kuvailee Hiltunen.

Tänä kesänä Näkövammaisten Keskusliiton yhteistyökumppani Specsavers on kerännyt kampanjassaan varoja paikallisten näkövammaisyhdistysten hyväksi. Lapin alueella lahjoitussumman saa Lapin Näkövammaiset ry, joka järjestää muun muassa äänilehti- ja tietotekniikkapalveluja sekä vertaistukea näkövammaisille.

Yhdistyksellä on ympäri Lappia erilaisia kerhoja, joissa näkövammaiset voivat kokoontua keskustelemaan. Toisinaan järjestetään myös tapaamisia erilaisten teemojen, kuten käsitöiden ympärille.

– Näkövammaisten arkea on tärkeää tukea. Koska silmien terveys on sekä meidän optikkojen että näkövammaisyhdistysten sydäntä lähellä, yhteistyö on alusta asti tuntunut luontevalta. Toivon, että voimme jatkossakin tukea arvokasta näkövammaistyötä ja samalla muistuttaa ihmisiä silmäterveyden tärkeydestä, toteaa Specsavers Rovaniemen optikko ja yrittäjä Päivi Tervaniemi.

5 faktaa silmäterveydestä

  1. Monet silmäsairaudet ovat pitkään oireettomia, eikä niiden olemassaoloa välttämättä itse tiedosta.
  2. Mitä aikaisemin silmäsairaus havaitaan, sitä vähemmän se pääsee vaikuttamaan näkökykyyn.
  3. Silmiä tutkimalla voidaan havaita merkkejä esimerkiksi kohonneesta verenpaineesta tai diabeteksesta.
  4. Paras tapa huolehtia silmäterveydestä ennaltaehkäisevästi on käydä säännöllisesti näöntarkastuksessa.
  5. Jos oireita tai ongelmia ei ole, silmät kannattaa tutkituttaa kahden vuoden välein.

 

Laura Sumuvirta