Orajärvi Sodankylän vuoden kylä 2019

Laura Ahava vastaanotti Orajärven kyläläisten puolesta Vuoden Kylä 2019 tunnustuksen. Kuva: sodankyla.fi

Sodankylässä on vireitä kyliä. Kaksi niistä, Kierinki ja Orajärvi kisasivat vuoden kylän tittelistä. Voiton vei Orajärvi.

Kierinki maaseudun kehittäjä

Vaikka valitsijaraadin mukaan Kierinki on tehnyt loistavaa ja esimerkillistä maaseudunkehittämistyötä, brändi aktiivisena kylänä on luotu ja talkoohenkeä sekä uskoa tulevaisuuteen löytyy, päätyi raati valitsemaan Orajärven tittelin saajakyläksi.

Kehittyvä Orajärvi

Voittajan valinnassa painotettiin kylän saamaa lisäarvoa. Tätä edustaa kehittämismyönteinen ote kylän elinvoimaisuuden, asukkaiden viihtyvyyden, hyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden edistämiseksi ja kehittämiseksi. Orajärven tavoitteena on innostaa kyläläisiä luomaan entistä yhtenäisempi ja yhteisöllisempi kyläyhteisö sekä elvyttää talkooperinnettä. Kylätoimijat haluavat koko kylän mukaan kylän kehittämiseen.

Kyläseuran omistuksessa olevat tilat, Vaaratupa ja Orapirtti ovat kyläläisten aktiivisessa käytössä ja ne kaipaavat kunnostusta. Uimarannasta halutaan myös entistä houkuttelevampi. Orajärvellä nähdään tärkeänä luontomaiseman hyödyntäminen matkailussa sekä kyläläisten omassa virkistyskäytössä. Myös ympäristöstä huolehtiminen nähdään tärkeänä.

Viestinnän tehostaminen on yksi kehittämisen kohde. Apua tarvitaan, sillä kylän palveluista, nähtävyyksistä ja tapahtumista ei ole riittävästi tietoa. Lisäksi kylästä löytyy monialaista osaamista. Seuraavaksi halutaan listata osaajat yhteystietoineen ja markkinoida palveluja ja tuotteita mm. mökkiläisille ja uusille asukkaille.

Lappilainen