Retkeilijöiden opastus kohenee pohjoisessa

Meekojärven rannalla Käsivarren erämaa-alueella on retkeilijöille autiotupa sekä varaustupa sekä yrittäjien asiakaskäyttöön tupa. Kuva: Seija Olkkonen / Metsähallitus.

Retkeilijät voivat kulkea vapaasti Suomen ja Norjan rajamaisemissa. Maiden välillä toimiva yhteistyöhanke Halti yhdistää viranomaiset ja muut alueen toimijat parantamaan rajan ylittävien reittien opastusta.

Halti-hankkeessa luodaan yhteistyöalue, jonka muodostavat Käsivarren erämaa-alue Suomessa sekä Reisan kansallispuisto ja Raisduottarhaldin maisemansuojelualue Norjassa. Niiden hoitajien välille muodostetaan Euroopan luonnonsuojelualueiden liiton eli Europarcin Transboundary Park –mallin mukainen pysyvä yhteistyöelin. Yhteistyöhön ovat tervetulleita myös muut luonnonsuojelualueilla toimivat viranomaiset, paikalliset asukkaat, poronhoitajat ja matkailuyrittäjät.

Parempaa opastusta luvassa

Alueen kestävää käyttöä lisää reittien ja matkailijoiden opastuksen parantaminen Haltin ja Kilpisjärven luontokeskuksissa ja verkkopalveluissa. Alueen käyttäjiltä kerättiin kesällä talteen kokemuksia, joita hyödynnetään, kun reittejä ja rakenteita yhtenäistetään. Uusia reittejä tai rakenteita alueelle ei tule.

Yhteistyöstä hyviä kokemuksia

Vastaavanlaista rajat ylittävää yhteistyötä on tehty hyvällä menestyksellä Suomen, Norjan ja Venäjän kesken Inari–Pasvik -alueella sekä Oulangan ja Paanajärven kansallispuistojen välillä Suomen ja Venäjän rajalla. Jatkossa yhteistyöhön kutsutaan myös Ruotsin luonnonsuojelualueiden hoitajat.

Hanketta vetää Metsähallituksen Lapin Luontopalvelut ja Suomesta mukana on myös Luonnonvarakeskus. Norjalaisia kumppaneita ovat Reisan kansallispuiston ja Raisduottarhaldin maisemansuojelualueen hallitus, Haltin luontokeskus, Kaivuonon kunta ja Tromssan yliopisto. Hanke päättyy 31.5.2020.

 

Lappilainen