Oppia ja mallia Islannista

Lapin nuorisotyöntekijät kävivät hakemassa oppia Lapissa tehtävään nuorisotyöhön Islannista. Kuva: Anne Luiro

22 Lapin nuorisotyöntekijää kävi tutustumassa keväiseen Islantiin ja siellä tehtävään nuorisotyöhön.

Taustalla on Lapin nuorisotoimien Lappi NYT –hanke, jonka tarkoitus on kehittää kunnissa tehtävää perusnuorisotyötä. Matkan vastuullisena tahona toimi Ranuan kunta.

– Tällaisen yhdessä tehdyt matkat selkeästi tiivistävät yhteistyötämme. Islannissa meitä oli mukana Lapin nuorisotoimien esimiehiä, Peräpohjolan Opiston, Nuorisokeskus Vasatokan sekä Lapin lastenkulttuuriverkoston edustajia, kertoo matkalta palannut Anne Luiro Rovaniemeltä.

Islannin nuoriso lähes päihteetön

Islannissa on saavutettu merkittäviä tuloksia nuorten päihteiden ja tupakan käytön vähentämisessä viimeisten vuosien aikana. Nykyään vain 5% alle 18-vuotiaista käyttää alkoholia.

– Ihmettelimme, miten tähän on päästy. Saimme kuulla, että niin poliittiset kuin myös viranomaiset ja vanhemmat sitoutuvat päämäärään, jossa lapsille ja nuorille tarjotaan mielekästä ja aikuisten ammattilaisten ohjaamaa tekemistä koulupäivän jälkeen toimii. Harrastustoiminnan aikataulutuksella varataan iltaisin aikaa lasten ja vanhempien yhdessäololle perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Perheiden hyvinvointi olikin yksi keskeinen tekijä tässä muutoksessa.

Vanhemmat mukana

Asuinalueilla vanhemmat myös jalkautuvat arki-iltoina kävelylle ja tekevät tiivistä yhteistyötä alueen nuorisotilojen ja koulujen kanssa. Sen lisäksi laki velvoittaa alle 12 –vuotiaat viimeistään kello 20 kotiin.

– Tämä tukee tätä yhteistä tavoitetta.

Harrastusten ohjaajien tulee olla 18-vuotiaita, heillä tulee olla hyvät yhteistyötaidot, keskustelutaidot, itsetunto ja kyky osata sitouttaa nuori yhteisöön.

– Yhteistyötä tehdään eri hallinnonalojen kanssa ja se on hioutunut saumattomaksi vuosien aikana. Näin vanhempien ja lähes 100% osallistuvien lasten ja nuorten motivoituminen on korkeaa.

Islannissa harrastekerhot kestävät syys- ja kevätkaudella vähintään 10 viikkoa. Lisäksi erityisryhmille mahdollistetaan kesäaikainen toiminta. Reykjavikin seudulla on käytössä harrastekortti, joka jaetaan kaikille 6-18-vuotiaille ja kortin arvon on tänä vuonna 375 €.  16-18-vuotiaat voivat käyttää harrastekortin rahan myös yksityisen puolen palveluihin, kuten kuntosaleille.

 

Lappilainen