Pohjoisten soiden kiehtova elämä

Viiankiaapa Sodankylässä viime vuoden elokuussa. Kuva: Jukka Suvilehto/Lapin maakuntamuseo.

Lapissa suot ovat keskeinen maisemallinen elementti. Esimerkiksi Lapin eteläisissä osissa suot

kattavat yli puolet pinta-alasta, joten soilta ei kukaan lappilainen tai Lapissa retkeilevä voi välttyä.

Soilla kulkemista kesäaikaan on perinteisesti kartettu, eikä vähiten vertaimevien hyönteisten

paljouden vuoksi. Suot on myös nähty arvottomina joutomaina, joita on raivokkaasti kuivatettu

metsän kasvun parantamiseksi.

 

Toisaalta suot ovat myös eränkävijöiden aarreaittoja. Soilta voi hyvinä hillavuosina kerätä

eräsäkeittäin arvokkainta marjaamme, sekä muita marjoja kuten karpaloa tai juolukkaa. Aapasoiden

rimmikot ovat hanhien elinympäristöä ja reunusrämeet ovat tärkeitä soiden ainoalle

ympärivuotiselle linnulle, riekolle. Ojittamaton suo on kuin suuren järven selkä tai tunturimaasto:

hitaasti muuttuva ja alkuperäinen.

 

Erikoisnäyttely Aapa

 

Aapa – pohjoisten soiden kiehtova elämä on Lapin maakuntamuseon omaa tuotantoa oleva

erikoisnäyttely, joka nimensä mukaisesti kertoo erityisesti Lapin soista ja niiden monimuotoisesta ja

kiehtovasta elämästä. Näyttelyssä matkataan sekä vuosimiljoonien taakse pohjoisten soiden syntyyn

että ennustetaan niiden tulevaisuutta suhteessa ilmastonmuutokseen. Soiden rikasta kasvistoa ja

eläimistöä esitellään valokuvien ja museon omien kokoelmanäytteiden avulla. Näyttelyssä kerrotaan

myös soiden arkeologisista löydöistä ja kulttuurihistoriasta.

 

Näyttelyä varten kuvattiin kesällä 2018 lyhytelokuva, jossa esitellään viiden erityyppisen lappilaisen

suon maisemaa ja eliöstöä. Kävijät voivat nauttia myös Viiankiaavan avarasta maisemasta ja soiden

äänimaailmasta.

 

Näyttelyn tarkoitus on esitellä soiden luontoa ja kulttuurihistoriaa uusimman tieteellisen

tutkimuskirjallisuuden ja museon kokoelmien pohjalta. Näyttely kertoo soiden elämästä ja

luontaisesta vaihtelusta tavalla, joka sopii niin ulkomaiselle turistille kuin luonnosta kiinnostuneelle

kotimaiselle kävijälle. Näyttelyssä on panostettu etenkin sellaisen suoluonnon esittelyyn, josta harva

on edes ollut tietoinen.