Lapin antimia ulkomaille

Hillat kuksassa. Ja toivottavasti myös monen ulkomaalaisen ostettavissa Pienistä puroista suuria väyliä- hankkeen myötä. Kuva: Lapin materiaalipankki/Arto Komulainen.

Monet yrittäjät tuottavat paljon sellaisia elintarvikkeita, joilla olisi kysyntää maan rajojen ulkopuolella. Tuottajalta puuttuu riittävästi osaamista ja tietoa, miten homma hoituisi ja miten sähköinen verkostoituminen voi johtaa uusiin tulovirtoihin yrityksen kassassa.

Menesty yhteistyön kautta

Kansainvälinen kasvu on tavoitteena maa- ja metsätalousministeriössä. Vuoden 2021 heinäkuuhun asti kestävässä Pienistä puroista suuria väyliä -hankkeessa on tarkoitus saada esimerkiksi marjayrittäjän omat tuotteet kansainvälisille markkinoille yhdessä muiden elintarvikeyrittäjien kanssa.

– Elintarvikealan yritykset joutuvat usein tavoittelemaan pääsyä vientimarkkinoille yksin. Tällä kertaa lähdetään rakentamaan viennin menestystarinoita yhteisvoimin, sanoo Eeva-Liisa Lilja toteuttajataho Fennopromo Oy:stä.

Liljan mukaan nyt luotava verkosto tarjoaa yritykselle toimivat välineet yhteistyön edistämiseen.

– Yhteistyötä voi tehdä esimerkiksi raaka-aineen hankinnassa, rahtivalmistuksessa tai pakkaamisessa. Yhdessä voidaan ratkoa myös pulmia logistiikassa ja varastoinnissa tai vaikkapa palkata yhteinen vientipäällikkö.

Verkoston jäsenten yhteydenpidon välineitä ovat kesällä 2020 avautuva PuroNetti-verkkosivusto, Rovaniemelläkin järjestettävät PuroMeetti-tapaamiset sekä Pienistä puroista Facebook-keskusteluryhmä, joka on jo toiminnassa ja jossa voi vaihtaa ajatuksia yhteistyöstä.

Ilmoittautumiset: www.puronetti.fi