Runsaasti hirvilupia Lappiin

Hirvimies nauttii ennen kaikkea maastossa liikkumisesta ja rauhasta. Nyt hirvenkaatajilta odotetaan ison saaliin saamista kiinni. Viime vuonna 80% Lapin hirviluvista saatiin käytetyksi. Kuva: Veijo Liikamaa

Syksyn ja talven hirvijahdeissa on käytössä 47 691 hirven kaatolupaa. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa, ellei pyyntiluvan ehdoissa ole muuta määrätty.

Hirven pyyntilupamäärä koko valtakunnassa pienentyi noin viisi prosenttia, mutta Lapissa kasvua edellisvuoteen oli hieman. Luonnonvarakeskus arvioi, että hirvikanta pienentyi viime kauden metsästyksellä noin 8,5 prosenttia. Hirvikanta on pienentynyt viime vuosina, mutta hieman alle puolella hirvitalousalueista hirvikanta on tavoitetasoa tiheämpi. Metsästyksellä pyritään säätelemään hirvikantaa tavoitteeksi asetetulle tasolle.

Syyskuussa metsä kutsuu

Hirvieläinten metsästys alkaa Kuusamon ja Taivalkosken kunnissa sekä Lapin maakunnassa kaksivaiheisena. Metsästyksen ensimmäinen jakso kestää 3 viikkoa ajalla 1.-20. syyskuuta. Tauon jälkeen hirvestys jatkuu 10.10. alkaen vuoden loppuun. Tammikuun alussa 2021 on mahdollisuus pyyntiin vielä parin viikon ajan, mutta ilman koiraa. Lapissa saa kaataa 11 041 hirveä. Määrä on 600 enemmän kuin viime vuonna.

 

Riitta Kemppainen-Koivisto