Sodankylä haluaa kaivosveron

Agnico-Eagle kultakaivoksen vaijerinpulttauslaite Kittilän kaivoksella. Kullan etsintä on käynnissä myös Sodankylässä. Kuva: Lapin materiaalipankki

 

Kaivoslain uudistus on tarkoitus käsitellä eduskunnassa joulukuussa, vaikka siihen liittyvä selvitys kaivosverosta valmistuu vasta tulevan kevään aikana.

Sodankylän kunta katsoo, että verotus liittyy lakiin niin oleellisesti, että se tulee ratkaista ennen lakia. Oleellista on, että kunta saa vuosittain korvauksen siitä, että sen alueella on kaivosalue. Verojen saaminen kuntaan auttaa kuntaa rakentamaan infraa ja pitämään yllä palveluita.

30% Suomen malmeista Sodankylässä

Sodankylän kunnalla on merkittävä osuus maan malmivaroista. Jopa noin 30 % Suomen malminetsintäalueista sijoittuu Sodankylän kunnan alueelle. Toiminnassa on Kevitsan kaivos ja Pahtavaaran kaivoksella etsitään aktiivisesti kultaa. Sakatin kaivoshanke on suunnitteilla ja Kaarestunturin alueen kultaesiintymiä tutkitaan.

 

Lappilainen