Kerro joulumuistosi

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Joulupukkisäätiö keräävät muistikuvia ja mietteitä suomalaisesta joulupukista. / The Finnish Literature Society (SKS) and the Santa Claus Foundation are collecting memories and thoughts about Finland’s Santa Claus. Kuva / photograph: Visit Finland/Juho Kuuva

Joulupukki, vanha tuttu, puuhkalakki, karvanuttu.

Joulupukkiin liittyvät muistot ja kokemukset kiinnostavat, sillä tarinoiden kautta selviää, miten suomalainen joulupukkiperinne on muuttunut viime vuosikymmeninä. Tulemalla mukaan perinteen tallentamiseen pääset kertomaan, millaisia ajatuksia suomalainen joulupukki sinussa herättää. Voit lähettää valokuvia joulupukista ja kertoa kohtaamisista joulupukin tai -tonttujen kanssa.

Lapsuuden muisto joulupukista

Milloin kuulit joulupukista tai tapasit hänet ensimmäistä kertaa? Mitä joulupukista kerrottiin lapsuudessasi? Muistatko milloin et enää uskonut joulupukkiin? Kerro mieleenpainuvin joulupukkiin tai -tonttuihin liittyvä muistosi. Kuvaile myös, millainen on mielestäsi hyvä tai huono joulupukki ja miten jouluperinteesi ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä. Entä miten suomalainen joulupukki eroaa mielestäsi muiden maiden joulupukeista?

Jokaisella suomalaisella on mielikuva joulupukista, Korvatunturin kuuluisimmasta asukkaasta. Muistitietokeruu kestää 6.1.2021 asti. Vastaukset arkistoidaan ja keruun tuloksista tiedotetaan keväällä. Vastaajien kesken arvotaan kirjapalkintoja. Vastausohjeet löytyvät osoitteesta https://www.finlit.fi/joulupukki

———————————————————

Tell us about your Christmas memories

Memories and experiences related to Santa Claus are interesting, as through these tales it will become clear how the Finnish Santa Claus tradition has changed over the past decades. By telling your thoughts about the Finnish Santa Claus, you will be involved in recording this tradition. You can send us photographs of Santa Claus and tell us about your meetings with Santa Claus or the Elves.

Childhood memories of Santa Claus

When was the first time you heard about or met Santa Claus? What were you told about Santa Claus when you were a child? Can you remember when you stopped believing in Santa Claus? Tell us about your most memorable moment of Santa Claus or the Elves. We would also like you to describe your opinion about what is a good Santa Claus and what is a bad Santa Claus, and how your Christmas traditions have changed over the past decades. How do you think the Finnish Santa Claus differs from the Santa Claus used in other countries?

Every Finn has their own impression of Santa Claus, the most renowned resident of Ear Mountain. These memories are being collected through to 6 January 2021. All answers will be archived and the results of the collection will be announced in the spring. A prize draw of books will be held among respondents. For instructions about how to respond, please see https://www.finlit.fi/joulupukki (in Finnish).

 

Lappilainen