ROVANIEMEN KYLIEN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ – harvinainen kylien aarre

Kuva: Lappilainen

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö jakaa vuosittain 500 000 – 700 000 euroa sijoitustuottojaan kylien yrityksille, kyläyhdistyksille ja muille toimijoille säätiön sääntöjen määräämiin tarkoituksiin. Säätiön rahoitus mahdollistaa myös erittäin merkityksellisiä Rovaniemen kylille kohdistuvia yhteistyökumppanuuksia.  Tuoreimpina osallistuminen Oulun yliopiston arkkitehtuuri -yksikön Kuntasuunnittelun kurssiin ja Yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssiin sekä Sinnit kylät – hankkeeseen.

Kyläyhdistykset voivat toteuttaa kehittämisavustuksilla omalle kylälle tärkeitä asioita. Lista on pitkä ja perustuu kylien omiin tarpeisiin.  Rovaniemen kylien kehittämisjaosto (ent. aluelautakunnat) myöntää avustukset kyläyhdistysten hakemusten perusteella. Porokarin kyläyhdistyksen avustuskohteet ovat hyviä esimerkkejä. Kehittämisavustuksilla voidaan tehdä hankinnat, joihin tarvitaan rahaa. Toteutukset tehdään suurimmaksi osaksi talkoilla. Kylillä asuu runsaasti eri alojen ammattilaisia ja monenlaisia moniosaajia, jotka ovat valmiita antamaan korvauksetta työpanoksensa kylänsä kehittämiseen.

Säätiön tuottoja voidaan käyttää myös yritysinvestointeihin.  Monipuolinen yritystoiminta on nykyisin mahdollista melkein missä vain, kunhan on olemassa tiet ja puhelin- tietoliikenneyhteydet. Rovaniemen matkailu on kasvanut voimakkaasti kyläalueille ja säätiö on mahdollistanut tätä kehitystä.

Rovaniemen kylien ihmiset ovat valmistaneet maaseutustrategian, jonka mukaisia hankkeita he toteuttavat parhaillaan kylillä. Niitä ovat esim. maisemanhoito, vesistöjen kunnostus, lähityöllistäminen ja digiosaamisen kehittäminen. Kehittämissäätiö rahoittaa osaltaan myös näitä hankkeita.

Yleishyödyllisille toimijoille myönnettävät maksuvalmiuslainat mahdollistavat sellaisten hankkeiden toteuttamisen, joihin julkinen taho (EU, valtio) on myöntänyt avustukset. Avustuksethan maksetaan toteutuneita maksettuja kuluja vastaan. Säätiön lainan turvin toimijat ovat pystyneet maksamaan laskunsa ja saatuaan avustuksen maksaneet lainan pois. Säätiö ei ole perinyt lainoille korkoa. Tällaisen rahoituksen turvin on toteutettu valokuituhankkeet Hirvaalle ja Rautiosaareen, kunnostettu kylätaloja ja muutettu mm. kylätalon lämmitys edulliseksi maalämmöksi.

Säätiö ja sen jakamat varat ovat erinomainen tekemisen ja kehittämisen mahdollistaja nyt ja tulevaisuudessa.

_____________________________________

 

Faktatietoja

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö on merkitty säätiörekisteriin 21.9.2005.

Rovaniemen maalaiskunnan kunnanvaltuusto päätti 17.10.2005 § 66 osoittaa säätiölle seuraavat varat:

  • peruspääoma 1 000 000 €
  • lahjoitus 9 000 000 €
  • lahjoitus, josta annettiin maksusitoumus 8 000 000 €, Rovaniemen kaupunki on lyhentänyt lainaa vuosittain 500 000 euroa, viimeinen erä vuonna 2021. Lainasta ei ole peritty korkoa.

Kehittämissäätiön tarkoituksena on vahvistaa Rovaniemen kylien elinkelpoisuutta sekä edistää niiden asukkaiden hyvinvointia. Säätiön sijoitukset ovat tuottaneet n. 9 milj. euroa. Tuottoja on käytetty sääntöjen mukaisesti n. 5 milj. euroa säätiön tarkoituksen toteuttamiseen.

_____________________________________

 

Porokarissa remontoidaan keittiötä koko kylälle

Porokari on alle 50 asukkaan aktiivinen rovaniemeläinen kylä kaupungista 85 km pohjoiseen. Vuosien mittaan kyläyhdistys on kehittänyt toimintaansa ja hankkinut kylien kehittämisavustuksilla kylätilaan yhteiset digilaitteet, uudistanut laavun ympäristöä, rakennellut siltoja latuverkostoon sekä hankkinut tarvikkeita perinteisiä puhdetöitä varten. Omalla kylällä on tuotettu myös kulttuuria, mm. lasten monitaideleiri, taidenäyttely ja draamatyöpajoja. Hankkeiden toteutus on perustunut talkootyölle. Ne ovat vaatineet paljon hyvää tahtoa, useita yhteistyötahoja ja villiä ideointia.

Tänä vuonna kyläyhdistys on käyttänyt korona-ajan kylätilan vaatimattomasti varustetun keittiön remontointiin kylien kehittämisavustuksen turvin.  Keittiö on purettu lattiarakenteita ja seinäpintoja myöten. Tilalle asennetaan uutta Hilla-keittiöiden kokonaisuutta, uusin Valokulman laittein ja paikallisin lattia- ja sähköasennuksin. Kokonaisuuden kruunaa jopa sadan henkilön tarpeisiin hankitut astiat ja keittiövälineet. Kaikissa hankinnoissa on käytetty rovaniemeläisiä toimijoita. ”Jatkossa kyläläisillä on mahdollisuus järjestää tapahtumia ja perhejuhlia kylän yhteisessä juhlatilassa, entisen kansakoulun tunnelmallisissa, mutta uudistetuissa toimivissa tiloissa, tai vaikkapa kehitellä kylätilaan uusia palveluita”, Porokarin kyläyhdistyksen tuore puheenjohtaja Hannu Hedemäki visioi.

 

Kaikki palvelut saman katon alla

Vanttauskosken Jokitorin kauppias Mika Kuusela on panostanut voimakkaasti viime vuosina kyläkaupan toiminnan kehittämiseen.

”Rovaniemen kylien kehittämissäätiön investointiavustus on mielestäni huippujuttu. On ne maalaiskunnan päättäjät olleet viisaita, kun säätiöivät tällaisen rahaston, mikä on suunnattu vain entisen maalaiskunnan yrityksille ja kylätoimijoille” toteaa kauppias Mika Kuusela. Ilman säätiötä elämä kylillä olisi huomattavasti vaatimattomampaa.

Meille säätiöltä saatu investointiavustus antoi mahdollisuuden investoida laadukkaammin, mihin muuten ei olisi pystytty.

Idea, että kaikki palvelut olisivat saman katon alla, lähti asiakkaista. Jututin ja kuuntelin asiakkaita ja idea tästä lähti hautumaan mielessä useita vuosia sitten. Meillä oli vuokralla kaupungin infopiste Siula. Kun Siulan toiminta pikkuhiljaa hiipui ja lopetti, niin samoihin tiloihin saneerattiin ihmisten sosiaalista elämää rikastuttava kahvila palvelemaan jokivartisia ja ohikulkijoita.

Jokitorin palvelut pähkinänkuoressa:

  • elintarvikkeet, ruuan ja käyttötarvikkeiden verkkokauppa ja kotiinkuljetus
  • kahvio
  • posti, Schenker –pakettipalvelu, Alkon luovutuspiste, veikkaus, käteisen nosto
  • asiakkaiden käytössä oleva nettipiste, lääkekaappi
  • polttoaineen jakelupiste ja nestekaasu
  • majoitustoimintaa entisessä neuvolan kiinteistössä

 

Lappilainen