Metsä on

Kuva: Timo Kilpeläinen.

Metsä on taloutta, rauhaa ja terveyttä. Metsä on kirkko, haluttu perintö ja paikka, johon kasvetaan.

Tällaisia merkityksiä ihmiset kirjasivat, kun Suomalaisen Kirjallisuuden Seura keräsi muistikuvia ihmisten metsäsuhteesta. Kokoon saatiin 309 vastausta, pääasiassa yli 60-vuotiailta, mutta myös nuoremmilta, eri puolilta Suomea ja eri ammattikunnista.

Metsä on ollut ihmisten mukana niin töissä, harrastuksissa, armeijassa, tärkeissä luontokokemuksissa kuin metsäfestareilla. Metsän vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin. Myös muut ajankohtaiset aiheet, kuten ilmastonmuutos, biodiversiteetti ja avohakkuut mainittiin kirjoituksissa usein. Myös monet yksittäiset, tärkeät puut mainitaan, kuten myös metsän tuoksu ja metsä muiden lajien kotina.

Aineistoa hyödynnetään ensimmäiseksi Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa -tutkimushankkeessa.

 

Lappilainen