Perinteisiä hirsitaloja Tervolasta

Vaaran Aihkitalot Oy:n tuotannon puru käytetään energiaksi. Kuva: Mika Leinonen

 

Tervolassa sijaitseva Vaaran Aihkitalot Oy on asettanut tavoitteekseen lähes kaksinkertaistaa nykyinen hirsitalotuotanto. Yrityksen tehdasalueelle on viime vuonna rakennettu uusi tuotantohalli, kuivaamo ja lämpökeskus. Uuteen tuotantolinjaan investoitiin 1,5 miljoonaa euroa ja kehittämiseen on saatu tukea Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta.

– Tuotantomääriä tärkeämpää on kuitenkin toimittaa asiakkaille laadukkaat ja yhdessä suunnitellut talot kuten on sovittu, korostaa toimitusjohtaja Matti Vaara.

Ilman liimaa, yhdestä puusta

Vaaran Aihkitalot on keskittynyt perinteisten hirsirakennusten valmistamiseen. Aihki-hirsi on yhdestä puusta tehtyä hirttä, jonka tuotannossa ei käytetä liimaa. Aihki on saamen kieltä ja tarkoittaa isoa, vanhaa mäntyä.

– Massiivihirrestä rakennettu talo voi kestää satoja vuosia. Esimerkiksi Tervolan kirkko on 360 vuotta vanha ja edelleen hyvässä kunnossa, kertoo Vaara.

Huolellinen hirren kuivaus kestää vuoden

Uudella tietokoneohjatulla kuivaamolla massiivihirsi kuivataan entistä kuivemmaksi. Kuivaus on yrityksen toimitusjohtaja Vaaran mukaan puun jalostuksen tärkein vaihe, joka kestää jopa yli vuoden. Energianlähteenä käytetään tuotannosta tulevaa höyläyspurua. Tuotannosta syntyy raaka-ainetta lämpölaitokselle, jolla taas uudet hirret kuivataan.

Hirsirakentamisen suosio kasvussa

Hirsitalorakentamisen tulevaisuus näyttää hyvältä. Perheitä kiinnostaa yhä enemmän perinteinen aito hirsirakentaminen ja turvalliset ekologiset rakenneratkaisut. Suomessa joka neljäs uusi omakotitalo on jo hirsitalo. Aihkitalojen nykyisellä henkilöstöllä on täystyöllisyys ja uusia osaajia etsitään suunnitteluun, myyntiin ja pystytykseen.

 

Lappilainen