Turvallisesti kelkkareiteille

Lumipeitteen aikaan viralliset moottorikelkkareitit ovat tarkoitettuja pääsääntöisesti vain moottorikelkoille. Kuva: Ville-Veikko Heinonen / Liikenneturva

 

Moottorikelkkailua koskevat säännökset muuttuivat turvallisempaan suuntaan lakimuutoksen myötä. Yksi keskeinen muutos selkeytti sitä, millä välineellä virallisilla moottorikelkkareiteillä saa kulkea. Lumiseen aikaan reiteillä ei saa kulkea polkupyörillä tai eläinvaljakoilla, ellei reitinpitäjä ole tätä erikseen lisäkilvellä sallinut.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Petri Niska Rovaniemeltä pitää korjausliikettä tarpeellisena liikkujien turvallisuuden kannalta.

– Lumipeitteen aikaan viralliset moottorikelkkareitit ovat tarkoitettu vain moottorikelkoille. Voi olla turvallisuuden kannalta riski, jos kelkkailureiteillä kulkee samaan aikaan moottorikelkkoja, eläinvaljakoita ja polkupyöriä. Reitinpitäjä voi erikseen katsoa, mille reiteille on turvallista sallia koiravaljakoiden tai polkupyörien pääsy. Tästä on kerrottava erillisellä lisäkilvellä, Niska selventää.

Moottorikelkkailureiteillä turvallisuus ensin

– Sitä, onko reitti turvallinen myös muille kuin moottorikelkoille, on arvioitava turvallisuustekijät edellä. Moottorikelkkailureiteillä liikkuvalla on oltava mahdollisuus turvalliseen kohtaamiseen, johon vaikuttavat reitin leveys, korkeuserot sekä näkyvyys jyrkissä nousuissa ja mutkissa, Niska täydentää.

Jatkossa virallista moottorikelkkailureittiä osoittava liikennemerkki on voimassa vain lumipeitteen aikaan eli silloin, kun moottorikelkkailureiteillä kelkkaillaan. Sulan maan aikana moottorikelkkailureiteillä noudatetaan normaaleja maastossa ja metsässä liikkumista koskevia sääntöjä ja periaatteita. Esimerkiksi polkupyörällä voi reittiä pitkin polkea.

Lapset turvallisesti kelkan tai reen kyytiin

Lasta moottorikelkalla tai sen reessä kuljetettaessa on tärkeä huomioida lapsen turvallisuus. Jos moottorikelkan reessä kuljetetaan alle 135 senttimetriä pitkää lasta, on käytettävä turvavyötä tai turvalaitetta – jos turvavyöt tai lasten turvalaite on muuten rekeen asennettavissa. Nykyisiin moottorikelkan rekiin ei kuitenkaan tarvitse asentaa tai rakentaa turvavöitä lapsille.

Siirtymäaika on myös lasten kelkkailukypäriä koskevassa pykälässä. Uusi tieliikennelaki velvoittaa lapsetkin käyttämään moottorikelkkailuun hyväksyttyä kypärää. Alle 7-vuotiaat voivat kuitenkin käyttää laskettelukypärää 1.6.2021 asti.

– Vanhemmat voisivat miettiä, missä vaiheessa on paikallaan ottaa pieni lapsi mukaan vapaa-ajan kelkkailuun ja missä vaiheessa lapselle parempi vaihtoehto on vaikkapa pulkkailu.

 

Lappilainen