Nuoret kesäkuun kuntavaaleissa

Lappilainen lehden Vaalikone auttaa etenkin nuoria äänestäjiä muodostamaan kantaa siitä, ketä ehdokasta olisi hyvä kesäkuun kuntavaaleissa äänestää. Kuva: Lappilainen

 

Kuntavaalien siirtyminen kahdella kuukaudella antoi puolueille lisäaikaa rakentaa kampanjoitaan ja suunnata viestejään eri äänestäjäryhmien tarpeiden mukaisesti.

Nuoria äänestäjiä lisää

Nuorten äänistä käydään puolueiden kesken kireää kamppailua. Kun Taloustutkimus haastatteli puhelimitse helmikuussa 18–29-vuotiaita, olivat vahvimmin nuorten äänissä kiinni Kokoomus (25 %) ja Vihreät (25 %). Myös Perussuomalaiset (15 %) saivat nuorilta kannatusta. Hallituspuolueista SDP:n (9 %), Keskustan (9 %) ja Vasemmistoliiton (9 %) menestyminen on selvästi heikompaa. Hajontaa löytyi myös sen mukaan, oliko vastaaja nuori mies tai nainen, missä opiskeli tai oliko työelämässä.

Somekampanjointi sujuu

Osa nuorista on kuin kotonaan korona-ajan virtuaalisissa kampanjointimuodoissa. Nuoret haluavat tietoa vaaleista ja ehdokkaista sosiaalisesta mediasta (75 %) ja vaalikoneista (66 %). Vain harva nosti esiin kasvotusten tapahtuvien kohtaamisten tarpeen. Puolueiden ja ehdokkaiden järjestämät tapahtumat saivat maininnan 12 prosentilta.

– Tämä tarjoaa puolueille ja ehdokkaille selkeän viestin, miten nuoria kannattaa kampanjoissa lähestyä, toteaa valtion nuorisoneuvoston varapuheenjohtaja Suvi Mäkeläinen.

Hieman yli puolet nuorista äänestää

Nuorista hieman yli puolet (54 %) ilmoittaa äänestävänsä varmasti ja 32 prosenttia melko varmasti. Äänestämisvarmuus eroaa huomattavasti alueen ja koulutuksen mukaan. Puolueilla on tekemistä etenkin siinä, että saavat ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat vaaliuurnille.

– Puhumalla nuoria kiinnostavista asioista ja panostamalla nuorten suosimiin sosiaalisen median viestintäkanaviin on mahdollista tavoittaa myös niitä nuoria, jotka vielä empivät äänestämisen ja äänestämättä jättämisen välillä, huomauttaa valtion nuorisoneuvoston varapuheenjohtaja Amanda Pasanen.

Valtion nuorisoneuvosto on valtioneuvoston asettama nuorisotyön ja -politiikan asiantuntijaelin.

 

Riitta Kemppainen-Koivisto

 

 

27