Verotus saa jo riittää

Mattojen pesulla Kemijokivarressa. Kuva: Pauliina Silven-Alamartimo/Lapin materiaalipankki. 

Lappilainen Vaalikone tuo esiin aika yksiselitteisesti, mitä kunnissa ollaan verotuksesta mieltä.

Verotustaso tuntuu tällä olevan sopiva ja kunnan palvelut mitoitettava niin, että veroprosentti riittää. Jonkun ehdokkaan mielestä kaiken kaikkiaan työtä verotetaan Suomessa Euroopan vertailumaita ankarammin.

Verojen nostoa pohditaan ja yksi ehdokas tuumii, että veroprosentin nostolla ei saavuteta kuin lyhyellä aikavälillä suurempi verokertymä ja lopulta sillä on negatiivinen vaikutus. Ehdokas kokee, että kunnan pitää kauttaaltaan mahdollistaa olosuhteet kannattavaan liiketoimintaan, jolloin yritysten tuloksen myötä kuntaan saadaan suurempi verokertymä.

Peruspalveluista pidettävä kiinni

Yleisilme on, että ehdokkaat haluavat ylläpitää kunnan peruspalvelut. Niiden ylläpitämisen romuttuminen tulisi tarkoittamaan erittäin huonoa tilannetta. Yksi ehdottaa, että kun kuntaan saadaan uusia veronmaksajia, maksajia on enemmän, eikä veroprosenttia välttämättä tarvitse nostaa. Toiveissa on, että sote-uudistuksen myötä kuntalaisille taataan tarvittavat ja lähellä toimivat sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut niin, että veroja ei lisätä.

Vaihtoehtona yhdessä kunnassa nähdään, että talouden tasapainottaminen saadaan aikaiseksi tarkastelemalla sähköisten järjestelmien käyttöönottoa ja laajentamista kunnassa. Ehdokkaissa on myös niitä, jotka kokevat, että tulevien valtuutettujen tulee olla valmiita panostamaan palveluihin alussa, jotta palvelut säilyvät. Pitemmällä tähtäimellä kokonaistavoite kuitenkin on, että verotus pysyy nykyisellä tasolla tai jopa alenee.

Mitä oman kuntasi ehdokkaat ovat mieltä?

Käy lukemassa Lappilainen Vaalikoneesta, miten oman kuntasi ehdokkaat suhtautuvat kuntaveroon:

https://lappilainen.fi/vaalikone/

Lappilainen nostaa esiin vaalikoneen teemoja 13.6.2021 asti. Seuraavaksi tarkastelussa on paikallisten yritysten pääsy myymään tuotteitaan ja palveluitaan omaan kuntaan.

 

Riitta Kemppainen-Koivisto