Syrjäkylillä pitää olla palveluita

Lapin syrjäisissä kylissä on elämää varsinkin kesäaikaan, jos vain suunnitelmissa olevat kulttuuritapahtumat pääsevät käyntiin. Tässä nautitaan kulttuuritarjonnasta Vikajärvellä. Kuva: Lapin materiaalipankki.

Paljonkaan uusia avauksia syrjäkylillä asumisen edellytyksiin ei Lappilainen Vaalikoneeseen vastanneet ehdokkaat tuo esiin. Usea edellyttää, että nykyresurssien turvin tulee tulla toimeen, oli kyse sitten mistä palvelusta tahansa.

Kittilässä kaikkien puolueiden ehdokkaat, jotka Lappilainen Vaalikoneeseen ovat poliittista kunta-agendaansa tuoneet esiin, ovat yksimielisiä siitä, että syrjäkylistä on huolehdittava. Toiset painottavat, että palvelut tulee taata nykyisillä resursseilla, tasaisemmin ja kustannustehokkuudesta on pidettävä kiinni.

Sodankylässä asuvat vaalikonevastaavat tuovat laajemmin esiin, mitä syrjäkylien palveluita on tuettava. Yksi ehdokas tuo esiin lähikoulun sijainnin merkityksen perheille, jotka harkitsevat asuinpaikkaansa. Huolta on vanhuspalveluista ja kotona-asumisen tukemisesta mahdollisimman pitkään. Ehdokas esittää, että digitalisaatiota hyödynnettäisiin paremmin ja tuotettaisiin logistisia ratkaisuja, jotta palvelut voitaisiin tuottaa taloudellisesti järkevällä tavalla. Pitkät etäisyydet nähdään Sodankylän haasteena, muuta halutaan kaikille kuntalaisille tasapuolinen pääsy palveluihin. Haaste heitetään myös kyläyhdistyksille.

Rovaniemellä vaalikonevastaajat tuumivat, että syrjäkyliä ei saa unohtaa. Moni tuo esiin sen, että tulevaisuus haastaa tarkistamaan, onko nykyisille palveluille kysyntää. Yksi ehdokas esittää, että palveluita yhdistettäisiin muun kylän tai kaupungin keskustan alueen palveluiden kanssa. Toinen kirjoittaa, että kyläkouluja ei saa lakkauttaa, mutta nykyrahoituksella tulisi selvitä. Kolmas muistuttaa isosta kaupungista, jossa Rovaniemi on kaupungin keskustan lisäksi myös kaikki sen kylät. Neljännen mielestä syrjäkylälle muuttavan tulee tiedostaa, että muuttaessaan syrjäkylille ambulanssin tulo kestää pidempään eikä samalle palvelutasolle päästä kuin kaupungin ytimessä.

Yleisilme on kuitenkin ehdokkailla se, että syrjäkylät pidetään asuttuina. Mitä mieltä omassa kunnassasi ollaan syrjäkylien kehittämisestä? Tai vastataanko vain yleisellä tasolla ”kyllä”, mutta asiaa ei sen kummemmin pohdita.

Lue myös ehdokkaitten muista aatoksista ja tee vertailua, onko moni omien ajatustesi kanssa samaa mieltä.

Mitä oman kuntasi ehdokkaat ovat mieltä kuntasi kehittämisestä?

Lappilainen Vaalikone on auki ja saat sieltä selville, miten ehdokkaat suhtautuvat asiaan kuin asiaan:

https://lappilainen.fi/vaalikone/

Seuraavaksi tuodaan esiin, mitä ehdokkaat ovat mieltä asumisen ratkaisuista.

 

Riitta Kemppainen-Koivisto