Asumisen ratkaisut Lapissa

Kesätyttö isoisänsä Antti Kurolan seurassa. Kuva: Lapin materiaalipankki.

Rovaniemellä ollaan montaa, hyvin erilaista mieltä kaupungissa asumisesta. Yksi ehdokas ajattelee, että kaupungilla ei tule olla omaa asuntotuotantoa lainkaan, vaan tehokkaampaa on tukea älykästä kaavoitusta ja vapaarahoitteista rakentamista. Toinen ehdottaa, että kaupunki kohdentaisi asumistukea niin, että kaikenikäisillä olisi mahdollista asua eri puolilla kaupunkia. Kolmannen mielestä muuttuvassa maailmassa olisi hyvä, jos eri sukupolvet voivat asua lähekkäin ja sitten myös auttaa toinen toistaan.

Torniosta löytyy ehdokkaita, joiden mielestä kunnan asuntotuotannossa on paljon puutteita ja nähdään, että ihmiset eivät osaa auttaa toisiaan. Erityisesti nousee esiin huoli lapsiperheistä, tarjontaa tulisi olla ja tontteja tulisi kaavoittaa riittävästi. Päiväkoteja ja palveluasuntoja olisi hyvä rakentaa vieretysten, jolloin lapset ja ikäihmiset eläisivät arkea samassa miljöössä. Tilat voitaisiin tarpeen tullen muuttaa päiväkodista aikka vanhainkodiksi.

Kittilässä koetaan, että vaikka yhteisöllistä asumista ei kunnassa vielä ole, sellaista olisi kiva kokeilla. Toisen mielestä kunnan ei tule määritellä, minkä ikäisiä ihmisiä missäkin asuu, ja vaalikonekysymystäkin pidettiin hieman outona.

Kolarissa yhteisöllisyyden merkitystä pienessä kunnassa yksi ehdokas pitää erityisen tärkeänä. Sellaisen katsotaan luovan viihtyisyyttä ja siihen tulisi kaikki velvoittaa osallistumaan. Kemijärvellä ei uskota, että kunta on uusia asuntoja lähiaikoina rakennuttamassa, mutta hyvä olisi saada asumismuoto, joka osaltaan myös ehkäisisi sukupolvien vieraantumista toisistaan.

Rovaniemellä kerroksia saa olla lisää

Asuinkerroksia koskeva kysymys oli asetettu vain rovaniemeläisille ehdokkaille. Yhden mielestä kaupungin keskustaa voisi elävöittää muutama enintään 10 -kerroksinen rakennus, jopa 20 kerroksinenkin. Toisen mielestä tällaiselle voisi olla kysyntää, kun suuret tapahtumat kuten ralli ja kuninkuusravit tulevat kaupunkiin ja tarvitaan korkealuokkaisia majoitustiloja. Hienoa olisi, jos myös vanhoja ja kauniita taloja voisi säilyttää. Kolmas tuumii, että tilaa kyllä on normaalikorkuisille rakennuksille eikä korkeammalle tarvitse haikailla.

Joko mätsää?

Joko ehdit vertailla oman kuntasi ehdokkaitten kehittämisajatuksia Lappilainen Vaalikoneesta? Lappilainen Vaalikone on avoinna kaikille ja saat sieltä hyvin selville, miten ehdokkaat suhtautuvat asiaan kuin asiaan:

https://lappilainen.fi/vaalikone/

Seuraavaksi tuodaan esiin, mitä ehdokkaat ovat mieltä oman kunnan yleisilmeestä ja houkuttelevuudesta.

 

Riitta Kemppainen-Koivisto