Oma kunta on niin kallis, ja ihana!

Pitkin kevättä auki ollut Lappilainen Vaalikone tuo esiin jokaisen 21 Lapin kunnan ehdokkaitten ajatuksia oman kuntansa kehittämisestä. Kesällä kuntalaisilla on monessa kunnassa käytössä odottava kunnallinenpalvelu, matonpesupaikka. Kuva: Lapin materiaalipankki

 

Lappilaiset kuntavaaliehdokkaat löysivät huhti-toukokuussa hyvin Lappilainen Vaalikoneen. Omaa kuntaa koskeviin väittämiin on vastattu innokkaasti, ja vastausaikaa on vielä 30.5. asti.

Uusi teema päivittäin Lappilainen Facebook-sivulla

Lappilainen lehteä seuraa yli 5000 ihmistä ja tykkääjiä on liki saman verran. Heistä moni seuraa oman kuntansa kehittymistä ja vertailee tarkkaan omia ajatuksiaan mahdollisen oman ehdokkaan mielipiteiden kanssa.

Lappilainen nostaa Lappilainen Vaalikoneen teemoja verkkolehteen aina vaalipäivään 13.6. asti. Jutustelu pysyy säädyllisenä, toisia arvostavana ja kannustavana, sillä sivun henki on sama kuin Lappilainen Vaalikoneessa: asiallinen ja pohdiskeleva. Näin olemme mukana luomassa kaikkia ehdokkaita arvostavaa ilmapiiriä, jossa vihapuheella, maalittamisella tai ala-arvoisella tyylillä ei ole sijaa.

Yleisvaikutelma Lappilainen Vaalikoneen vastaajista

Miten ihmeessä olette jaksaneet näin moneen väittämään vastailla? Tämä tuli ensimmäisenä mieleen, kun aloin lukemaan pienempien Lapin kuntien ehdokkaitten vastauksia. Liki jokainen vastaaja on valinnut selkeästi yhden vaihtoehdon ja hyvin moni jatkaa pohtimista kirjoittamalla asiasta lisää kommenttikentässä.

Lukija voi vakuuttua, että ehdokkaat ovat liikkeellä tosi mielellä. Heillä on sydän kotikunnan asialla ja rakkaus omaan lähiympäristöön. Mukana on myös aivan uusia, muualta kuntaan muuttaneita, jotka ovat innoissaan, että heidät on otettu mukaan ja nyt he haluavat vaikuttamaan uuden kuntansa kehittämiseen.

”En osaa, mutta olen halukas oppimaan”

Ehdokkaat tuntuvat olevan rehellisiä. Moni kertoo, että on ensimmäistä kertaa mukana eikä kuntapolitiikan asiat ole lainkaan tuttuja. Kirjoituskentässä luvataan, että ”pohdin tätä teemaa tarkemmin ja otan selvää asiasta!”

Joku on taas ollut jo pari kautta mukana ja haluaa jatkaa vaikuttamista. Kokenut valtuutettu tuntee, että kunnan vaikuttamisen paikoilla on ollut mielenkiintoista ja ensimmäinen kausi on ollut vielä osittain työharjoittelua. Hän haluaa vilpittömän tuntuisesti tarjota kertyneen osaamisen vielä uudelleen kuntalaisten käyttöön.

Uusia avauksia

En osannut odottaa, että ehdokkaat jo tässä vaiheessa alkavat synnyttämään uusia kuntalaisten elämää parantavia ehdotuksia. Yksi toivoo, että kunta ilmoittaisi tyhjinä olevista tiloistaan ja järjestäisi kilpailun, jossa ehdotetaan niille hyötykäyttöä ja projektien omaisesti mahdollistettaisiin tyhjien tilojen käyttö niitä tarvitseville. Työhuonetilaa kaivataan, käsityöläisille ja etenkin taiteilijoille.

Toisen kunnan ehdokas pohtii, voisiko oma kunta ideoida kesätyösetelin pohjalta nuorille ”ajokorttisetelin”, jossa tietyllä työmäärällä yhdessä yrityksen kanssa nuori voisi hankkia rahat? Kolmannessa kunnassa kaivataan yleisövessoja kuntakeskustaan. Neljännessä toivotaan monipuolisempia luontoreittejä ja tehdään esitys, jotta luontopolun varsi voisi toimia hiljentymisreittinä rukousristeineen.

Vielä ehdit ilmoittamaan – kuntavaaliliite ilmestyy 9.6.

Kuntavaalihomma ei ole yhtä tyhjän kanssa, vaan mielenkiintoinen matka ihmisten pohdintoihin. Käy selaamassa jo nyt ehdokkaita, ihan summa mutikassa eri Lapin kunnista, ja ihastu!

Ja ehdokas -Sinulla on mahdollisuus ilmoittaa seuraavassakin Lappilainen lehdessä, jossa on oma kuntavaaliliite. Lehti ilmestyy 9.6.

Ennakkoäänestys alkaa 26.5. ja kestää 8.6. asti. Sen jälkeen on käytävä vaaliuurnalla varsinaisena vaalipäivänä 13.6. omassa äänestyspaikassa, joka on ilmoitettu kotiin jaetussa vaaleja koskevassa kirjeessä.

 

Riitta Kemppainen-Koivisto