Lapissa ennätyksellinen metsätilakaupan vuosi 2021

Kuva: Lappilainen.

 

Viime vuosi 2021 oli metsätilamarkkinoiden osalta Lapissa ennätyksellinen. Maanmittauslaitoksen tilaston mukaan yli 10 hehtaarin metsätilakauppoja solmittiin 371, lähes 13% edellisvuotta enemmän.

Kova kysyntä näkyy metsämaan hinnassa. Pohjois-Suomen Metsämarkkinoiden (PSMM) välittämissä kaupoissa keskihehtaarihinta Lapissa oli viime vuonna noin 1 700€ metsämaahehtaarilta. Kasvua vuoteen 2020 oli peräti 20%. Kuutiohinta viime vuoden kaupoissa oli keskimäärin 25€/m3, kasvua kuutiohinnalta vuoteen 2020 verrattuna kolme euroa. Lapin tilakaupoissa pysyttiin edellisvuoden tasolla ja metsämaan keskipuuston oli noin 65 kuutiota hehtaarilla.

Suuret kohteet rahastoille ja sijoitusyhtiöille

Lapissa PSMM:n kautta tehdyistä kaupoista metsärahastot ja sijoitusyhtiöt ovat ostaneet lähes joka neljännen tilan. Kauppasummalla mitattuna osuus on ollut noin 50%. Rahastot ja sijoitusyhtiöt ostavat lähinnä suurimpia ja arvokkaimpia kohteita. Osuudet kasvoivat hieman edellisvuodesta. Hyvän kysynnän johdosta ostajien määrä on lisääntynyt ja joukossa on yhä enemmän nuoria metsätiloista kiinnostuneita.

Vuodenvaihde ei tuonut viranomaistahoilta merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttaisivat metsätilakauppaan ja sen hyvään vireeseen. Yksi muutos on metsärahastojen metsävähennyksen rajoittaminen tämän vuoden alusta lähtien. Jatkossa yhteismetsällä on oikeus metsävähennyksen tekemiseen vain, jos osakaskunnan osuuksista verovuoden päättyessä vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien omistuksessa.

Vaikka metsätilojen hinnat ja kysyntä ovat viime aikoina kasvaneet merkittävästi, ei näköpiirissä ole tilojen hintojen lähtemistä laskuun. Päinvastoin, metsätilamarkkinoilla voidaan odottaa positiivista näkymää, sillä uusien metsäalan investointien myötä puun kysyntä kasvaa. Tulevina vuosina metsätilamarkkinoilla mielenkiintoa lisäävät tuulivoimalat. Lisääntyvä tuulivoiman rakentaminen tulee vaikuttamaan yhä useamman tilan arvon määritykseen.

 

Seppo Kyllönen

vastaava kiinteistönvälittäjä

 

 

Pohjois-Suomen Metsämarkkinat Oy LKV (PSMM) on metsänhoitoyhdistysten ja yhteismetsien omistama yhtiö, joka toimii metsäkiinteistövälityksen lisäksi yksityismetsien puukaupassa koko Pohjois-Suomessa.  Kiinteistökaupassa yhtiö on osa koko Suomen kattavaa Metsätilat.fi – ketjua. Kotipaikka on Rovaniemi. Yhteydenotot puh 050 387 6076. Lisätietoa os.  www.metsamarkkinat.fi