Lapissa joka neljäs eläkeläinen tekee työtä

Henkistä tyydytystä. Tarpeelliseksi koettu tunne. Palkka. Lisäeläkekertymä. Monenlaisia syitä löytyy sille, että moni eläkkeellä oleva tekee palkkatyötä. Kuva : Lapin materiaalipankki/Studio Artica.

 

Lapissa joka neljäs (25%) eläkeläinen kertoi tekevänsä säännöllisesti (3%) tai epäsäännöllisesti (22%) palkkatyötä eläkkeellä. Niistä Lapissa asuvista vastaajista, jotka eivät kertoneet työskentelevänsä eläkkeen ohella, 31 prosenttia kertoi olevansa kiinnostunut tekemään eläkkeellä palkkatyötä. Tiedot selviävät Kevan tekemästä tutkimuksesta, johon haastateltiin 4 357 suomalaista eri puolilta Suomea.

Kevan johtava asiantuntija Ismo Kainulainen pitää työstä kiinnostuneiden eläkeläisten määrää huomattavana.

– Paljon on puhuttu osaajapulasta. Meillä näyttäisi olevan eläkeläisten joukossa paljon sellaisia osaajia, jotka olisivat kiinnostuneet jonkinlaisesta työnteosta. Olen aivan varma, että sopivien työmahdollisuuksien osuminen kohdalle voisi saada mittavan joukon tekemään työtä eläkkeen ohella. Tätä osaavaa eläkeläisten joukkoa kannattaisi työvoiman rekrytoijien varmasti jatkossa lähestyä tavalla, jos toisellakin.

Työ palkitsee

Syyt jatkaa työntekoa eläkkeellä vaihtelevat. Moni ylempään keskiluokkaan identifioituva kertoo saavansa työstä henkistä tyydytystä. 42 % työelämässä mukana olevasta eläkeläisestä mainitsi syyksi omalla kohdallaan sen, että työtä tekemällä saa lisätuloja. Lisäksi 15 prosenttia työskentelee, koska pystyy siten edelleen kartuttamaan eläkettään. 12 prosentille työnteko on taloudellinen välttämättömyys, sillä ilman lisätuloja joutuisi turvautumaan muiden apuun. 15 % totesi, että työelämän haasteet edelleen houkuttavat.

Mahdollisuudella tehdä työtä on myös laajempia vaikutuksia. 18 % kokee työtä tekemällä olevansa osa yhteiskuntaa.

 

Riitta Kemppainen-Koivisto