Sodankylä Lapin kasvukuntien joukossa

Lapin kauppakamarin Timo Rautajoen mukaan Kemi-Tornio alueen kehittyminen tarvitsee tuekseen ammattikorkeakoulun. Kuva: Taru Mäkimartti

Timo Rautajoki Lapin kauppakamarista nostaa Rovaniemen, Kemi-Tornion ja Kittilän rinnalle Sodankylän tulevaisuuden lappilaisena asumisen keskuksena. Lapin kauppakamarin ja Elinkeinoelämän keskusliiton järjestämässä EK foorumissa vaadittiin joustavuutta työsopimusten tekoon ja sisältöön.  Tarvetta on myös nopeuttaa digitalisaatiota, saada Lapin kärkihankkeet etenemään ja maahanmuuttajat työllistymään.

– Kunhan Sodankylän Sakatti pääsee kunnolla käynnistymään, niin kasvu on taattu, kaavailee Rautajoki.

Rautajoki on myös Lapin ammattikorkeakoulun puolestapuhuja.

– Kemi-Tornion alueen teollisuus ja muu elinkeinoelämä tarvitsee alueen talouden kehittämisyhteisön ja se on ammattikorkeakoulu.

”Suomessa työehdot eivät jousta. Olemme kilpailukyvytön maa.”

Näin kuvailee työmarkkinoiden tilaa Veli-Matti Mattila, Elisa Oyj:n toimitusjohtaja. Näillä keinoilla saataisiin muutos suuntaan, joka veisi Suomen kohti globaalia taloutta. Mattila on myös tiukka paikallisen sopimisen kannattaja.

– Työpaikoilla kun sovitaan, syntyy tulosta, kuten Saksassa.

Kovempi palkka kuuluu ahkeralle tekijälle

Nykyistä kaikille tulevaa palkankorotuskäytäntöä Mattila ei puolustele. Korotus kun tulee laiskalle ja tuottamattomalle työntekijälle siinä kuin ahkeralle ja kehittämisorientoituneellekin. Tämä ei Mattilan mukaan ole oikeudenmukaista.

– Ruotsissa demarihallitus on saanut joustavamman käytännön kuin porvarihallitus Suomessa, tuskailee Mattila, joka mieluusti sopisi työajasta ja palkasta kaikilla aloilla työpaikoilla, ei keskusjärjestöissä tai ammattiliitoissa.

Lapin yrityksiä etsitään yrityspartnereiksi

Kemi-Torniossa, Tunturi-Lapissa ja Rovaniemellä on herätty etsimään yrityspartnereita alueella asuvien maahanmuuttajien työllistämiseksi.

– Me olemme rakentamassa hyvinvoivia työyhteisöjä, ja työpaikka on paras suomen kielen oppimisen paikka, tietää Behnaz Vahdati, englanninkielen opettaja ja psykologi, joka on voinut yhdistää osaamistaan työharjoittelussa tavoitteena työllistyminen Rovaniemellä.

Lapin yliopiston FOLO-hankkeen tavoitteena on saada työpaikka 40 maahanmuuttajalle parissa vuodessa. Hankkeen projektipäällikön Raimo Jänkälän mukaan koulutetut maahanmuuttajat ovat valmiita töihin, jossa palkkaus on likellä minimipalkkaa. Heille etsitään myös kuukauden työkokeilujaksoja jossa pääsisi näyttämään osaamistaan. Työn syrjään kiinni pääsemistä hidastaa Lapissa usein se, että yritykset, joissa on yt-neuvottelut meneillään, eivät voi ottaa harjoittelijaa.