Suuri osa saamelaisista asuu kaupungeissa

Poronhoitaja Tuula-Maija Hetta-Magga pitää yllä kotitilallaan Sodankylän Vuotsossa omaa kulttuuritaidegalleriaa. Sydäntä lähellä on taidekäsitöiden lisäksi tarinoiden kertominen saamelaiskulttuurista tuleville jälkipolville. kuva: Riitta Kemppainen-Koivisto

Kaupungissa asuvista saamelaisista ja heidän elinoloistaan ei tiedetä juurikaan mitään. Tämä näkymätön väestöryhmä on kasvanut tasaisesti, mutta jäänyt sivuun ajankohtaisista monikulttuurisuuskeskusteluista. Silti saamelaisia asuu melkein kaikissa Suomen kunnissa, esim. pääkaupunkiseudulla 1300, Rovaniemellä vähän yli 1000, Oulussa reilu 900 ja Tampereellakin 400. Jo 65 % saamelaisista asuu kotiseutualueen ulkopuolella.

Saamelaisuus arjessa

Lapin yliopiston SÁRA-tutkijaryhmä kysyy saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuvilta aikuisilta saamelailta, miten he kokevat saamansa sosiaali- ja terveys- sekä varhaiskasvatuspalvelut. Näin selviää, millaisia erityistarpeita kaupungeissa asuvilla saamelaisilla on kielensä ja kulttuurinsa siirtämisessä jälkipolville ja tunnistaako nykyinen palvelujärjestelmä riittävästi näitä tarpeita.

Rovaniemellä asuvan tutkijan Elsa Laiti-Hedemäen mukaan on tärkeätä selvittää, uskaltavatko saamelaiset tuoda esille sen, että ovat alkuperäiskansan edustajia.

– Toivottavasti mahdollisimman moni vastaisi kyselyyn, sillä tiedon avulla pyritään parantamaan saamelaisten palvelujen saatavuutta sekä yhdenvertaisuuden toteutumisen seurantaa.  On kiinnostavaa tietää, miten me jaksamme pienenä vähemmistönä taistella saamenkielen siirtymisestä jälkipolville ja miten saamelaiskulttuurin muotoja, tapoja ja arvoja voi toteuttaa kaupunkilaisen elämässä. Vai häviääkö saamelaisuus vähä vähältä kaupungeissa palvelujärjestelmän kautta, joka ei tunnista riittävästi erilaisuuksia?

Saamelainen satuhetki

Rovaniemellä 5-11-vuotiaat ovat tervetulleita Siiri Magga-Miettusen Lapin tarinoiden satuhetkeen pääkirjaston lastenosastolla lauantaina 6.5. klo 13-14. Esityskielinä on suomi ja saame.

Lappilainen lehden pääset lukemaan maksutta täältä