Lapin oppilaitoksista tulee REDU

Veli-Pekka Laukkanen on mukana synnyttämässä Lapin oppilaitoksia yhdistävää REDUa. Kuva: Henna Jokinen

Uusi koulutuskeskus REDU aloittaa tammikuussa ja yhdistää samalla Lapin ammattiopiston, matkailuopiston ja oppisopimuskeskuksen.

Kehitysjohtajana uudessa koulutuskoalitiossa toimivan Veli-Pekka Laukkasen mukaan työelämässä tarvitaan uudenlaisia taitoja ja uutta osaamista. Ammatteja häviää, tilalle syntyy täysin uusia tehtäviä ja Lapin maakunnan suurhankkeet työllistävät ja vaativat aivan uudenlaista osaamista.

REDUn tarkoitus on saada opiskelijan osaaminen tarkemmin selville ja rakentaa sen päälle suorempaa väylää palkkatyöhön. Nykyinen käytäntö, jossa oppilaitokset tarjoavat tiettyä koulutusta ja ammattinimikettä, poistuu. Tilalle tulee malli, jossa kysytään enemmän työnantajilta, millaista osaamista työpaikoilla tarvitaan.

Oppimisesta vastuuta työpaikoille  

Työpaikoilla tapahtuva oppiminen lisääntyy, opiskeluajat lyhenevät, yksilölliset opintopolut tulevat ja sääntelyä puretaan. Opiskelijoita ei siirretä kokonaan työelämän toimijoiden vastuulle, vaan päävastuu säilyy koulutuksen järjestäjillä.

Jatkossa laaditaan koulutussopimus tai oppisopimus ja jokainen opiskelija tekee kehittämissuunnitelman, jossa huomioidaan opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet, aiemmin harrastuksissa, työelämässä tai aiemmissa opinnoissa hankkima osaaminen, erilaiset tavat oppia sekä vaihtoehtoiset oppimisratkaisut. Työpaikat kertovat, mitä osaamista työpaikoilla on mahdollista oppia ja mitä pitää jo osata työpaikalle tultaessa.  Oppiaikaa ei enää määritellä, vaan opiskelijan osaaminen ratkaisee ja koulutukseen voi hakeutua ympäri vuoden.

Näin mittavassa uudistuksessa koulutuksen järjestäjät eivät onnistu yksin. Laukkanen lupaa, että Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toiminta-alueella yhdessä tekeminen työelämän, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa tiivistyy.

– Yhdessä voimme löytää keinot toimia kumppaneina opiskelijoiden ja työelämän eduksi siten, että kaikki hyötyvät. Yhteisen näkemyksen avulla ja yhteistyötä vahvistamalla voimme kehittää maakuntaamme.

Pääset lukemaan Lappilaisen maksutta täältä