Saamen kieli tärkeä nuorille

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen tapasi loppuvuodesta saamelaisnuoria, joiden kanssa puheissa oli saamen kielten säilyttäminen ja elvyttäminen. Nuoret kertoivat opetusministerille omista kokemuksistaan saamen kielen opiskelusta, kielen merkityksestä omaan identiteettiin, kielen menetyksestä ja sen takaisin ottamisesta sekä saamen kielten asemasta ja nykytilanteesta.

– Saamelaisnuorilla on vahva tahto edistää saamen kielen ja kulttuurin asemaa ja elinvoimaisuutta. Toivomme, että valtio vastaa tähän tarpeeseen, jotta jatkossa haasteisiin tartuttaisiin nykyistä tarmokkaammin yhdessä, saamelaisnuoret totesivat dialogin päätteeksi.

Sovintoprosessi esillä

Saamen kieliä opiskellaan niin saamelaisten kotiseutualueella kuin sen ulkopuolellakin. Nyt tarvitaan ymmärrystä saamen kielten ja kulttuurin uhanalaisesta asemasta. Tavoitteena on saada saamelaisten ja Suomen valtion välinen sovintoprosessi valmisteluun.

– Oman kielen ja kulttuurin vaaliminen on äärimmäisen tärkeää, jotta kulttuuriperintö sekä kieli saadaan siirrettyä eteenpäin. Äidinkieli on se väline, jolla meistä jokainen ilmaisee ensisijaisesti itseään: ajatuksiaan ja tunteitaan. On hienoa huomata, kuinka nuori sukupolvi arvostaa ja tahtoo säilyttää ja turvata oman kielen ja kulttuuriperintönsä jatkuvuuden. Meidän tulee yhdessä hakea jatkuvasti uusia ratkaisuja saamen kielen opetuksen kehittämiseksi, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Euroopan ainoa alkuperäiskansa

Saamelaiset ovat Euroopan unionin alueen ainoa alkuperäiskansa. Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä saamelaisia on noin 100 000, joista Suomessa asuu noin 10 500.

Heistä arviolta noin puolet puhuu äidinkielenään jotain kolmesta Suomessa puhutusta saamen kielestä; inarinsaame, koltansaame ja pohjoissaame. Suomen saamelaisista yli puolet ja alle 10-vuotiaista saamelaislapsista yli 70 prosenttia asuu nykyään saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. Saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuvista noin 2000 saamelaislapsesta ja -nuoresta noin 50 on saamenkielisen varhaiskasvatuksen ja noin 100 saamen kielen opetuksen piirissä.

Pääset lukemaan Lappilaisen täältä
Lukeminen ei maksa mitään, eikä tarvitse kirjautua mihinkään.
Kännykällä lukijoita suosittelen lataamaan ISSUU apin, jonka kautta lukeminen sujuu näppärästi.