Muistoja sodan raunioilta

Kuva: Vastapaino.

Suomi oli sodassa ja Lappi poltettiin. Saksalaissotilaiden eloa, sotimista ja viimein pohjoisen polttamista on kuvattu moneen otteeseen kirjoissa, tarina kertaantuu museoissa ja myös elokuvana. Taustalle ovat jääneet Lapin sota, Lapin evakot, aikalaisten muistelukset ja mm. lasten piirustukset. Näistä pääsee ottamaan selkoa nyt Lappi palaa sodasta- teoksessa.

Pohjoisen väki itä- ja pohjois-Lapista päätyi evakoiksi pääosin Etelä-Pohjanmaalle ja Tornionjokivarren väki Ruotsiin. Nämä Lapin evakot ovat kokemuksineen olleet enemmän piilossa tutkijoilta kuin Karjalan evakot. Lappilaisten suvuissa tarinoita kuitenkin kerrotaan, muistellaan uusia ja vanhoja koteja, kylänraittia, junareissua, pakomatkan tekoa ja tuntemattomassa asumista.

Kolttasaamelaisten evakkotaival toi isosti uutta heidän elämäänsä: matkustamista, mittaamatonta tuntemattomien teiden taivalta, rautatien, väenpaljouden, outoja makuja, asumuksia, tyystin toisenlaista kulttuuria.

Lappiin palattua löydettiin jotain, johon ei oltu osattu varautua: valtaosa pohjoisen rakennuksista, kodeista, teistä ja silloista oli muisto vain.

Tutkijatohtorit ovat koonneet yksien kansien väliin monta erilaista lähestymiskulmaa Lapin jälleenrakennukseen. Mielenkiintoista on ottaa selvää siitä, miten amerikkalaisten hyväntahdon lähettiläät, kveekarit, keräsivät talteen suomalaislasten piirustuksia. Piirustukset ovat Lapin maakuntamuseon arkistossa, ja niitä on tutkittu ja yritetty selvittää, miltä kotiin paluu ja maiseman muutos tuon ajan lapsille merkitsi.

Tuominen, Marja & Löfgren, Mervi (toim.) 2018. Lappi palaa sodasta. Mielen hiljainen jälleenrakennus. Vastapaino.

 

Riitta Kemppainen-Koivisto