Uudet metsästysajat voimaan

Lapissa hirvijahtiin päästään lokakuun toisena lauantaina. Kuva: Riitta Kemppainen-Koivisto

Kolme selkeää tarvetta aiheutti sen, että useita riistalajeja saa jatkossa metsästää pitemmän aikaa. Yksi tarve on vähentää riistaeläinten aiheuttamia vahinkoja, toinen saada metsästykseen poikkeuslupia, kolmas saada tarkempaa selvyyttä siitä, mikä on taantuvien vesilintujen tilanne.

Lapissa iso merkitys tulee olemaan sille, että hirviä saa metsästää nyt entistä pitemmän ajan. Syynä on kasvanut hirvikanta, joka aiheuttaa vahinkoa liikenteessä ja tuhoja metsässä. Suuressa osassa Lapin kuntia myös metsästyskiintiö kasvaa viime vuotisesta huomattavasti.

Lokakuusta alkaen jahtiin

Hirvijahti alkaa lokakuun toisena lauantaina ja jatkuu vuoden loppuun asti. Sen jälkeen hirveä saa jatkossa metsästää ilman koiraa tammikuun 15. päivään asti.

Lapin aikaistettu hirvenmetsästys koskee jatkossa myös Kuusamon ja Taivalkosken alueita. Aikaistettuun metsästykseen liittyvä hirven kiimarauhoitus lyhenee samalla niin, että rauhoitus alkaa syyskuun 21. päivänä ja kestää lokakuun toista lauantaita edeltävään päivään.

Poikkeuslupia jatkossa harvemmin

Riistaeläinten aiheuttamia vahinkoja rajoitetaan myös kärpän ja näädän rauhoitusaikoihin tehdyillä muutoksilla.

Muutokset metson, teeren ja pyyn rauhoitusaikoihin mahdollistavat metsästyksen jatkamisen hyvinä lintuvuosina joulukuun 10. päivään asti. Jos lintukannat runsastuvat merkittävästi, urosmetson ja -teeren talvimetsästys on lisäksi mahdollista tietyillä alueilla tammikuun 10. päivästä tammikuun loppuun.

Metsäkanalintukantoja arvioidaan vuosittain kolmiolaskentojen perusteella, ja metsästystä rajoitetaan tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

Saaliista tehtävä ilmoitus

Parin vuoden päästä tulee muutos saaliisilmoituksen tekoon. Metsästäjän on elokuun 2020 alusta alkaen tehtävä Suomen riistakeskukselle ilmoitus saaliiksi saamastaan haapanasta, jouhisorsasta, heinätavista, lapasorsasta, punasotkasta, tukkasotkasta, haahkasta, allista, tukkakoskelosta, isokoskelosta sekä nokikanasta. Saalistiedon parantaminen on välttämätöntä, sillä edellä mainittujen vesilintujen kannat ovat taantuneet jo pitkään. Ilmoituksen tekeminen onnistuu helposti Oma riista -palvelussa, mutta myös lomakkeella tehtävä ilmoitus on mahdollinen.

Uudessa asetuksessa on säännökset myös metsästyksen johtajan läsnäolovelvollisuudesta seuruemetsästyksessä sekä metsästyksen johtajan tehtävistä suurpetojen metsästyksessä. Ilma-asetta ja hirvieläinten pyyntilupamenettelyä koskeviin säännöksiin tehtiin lisäksi vähäisiä muutoksia.

 

Lappilainen