Lapin luonnonvarat kiinnostavat

Yli 1000 tärkeää paikkaa löytyi, kun verkkokyselyssä tiedusteltiin, miten valtion maita tulisi Lapissa voida käyttää. Kuva: Tuula Pajala.

Metsähallitus kartoitti paikallisten ihmisten ja toimijoiden toiveita ja odotuksia valtion maiden käytölle Lapissa verkkokyselyllä. Tämän yleisökyselyn ja luonnonvarasuunnittelun työpajojen pohjalta muodostuu aikanaan valtion maiden vesien käyttöä linjaava suunnitelma vuosiksi 2019-2024.

Saamelaisten kotiseutualueella luonnonvarasuunnittelu tehdään erikseen myöhemmin, eikä nykyinen suunnittelu koske sitä. Suunnitelmassa tullaan huomioimaan porotalous, matkailu, suojelu, virkistystoiminta sekä kunnat ja kuntayhtymät.

900 vastausta, 1000 tärkeää paikkaa

Syyskuun loppuun asti avoimena olleeseen verkkokyselyyn saatiin yli 900 vastausta.

– Olen purkamassa tuloksia parasta aikaa. Vastaukset on käyty pääpiirteittäin läpi ja tarkemmista tuloksista tiedotamme todennäköisesti vuodenvaihteen jälkeen, kertoo Laura Kuusisto Metsähallituksesta.

Vastaajille tärkeitä paikkoja merkittiin suunnittelualueelle noin 1000 kpl.

– Tavoitimme hyvin paikalliset valtion mailla ja vesillä kulkevat ympäri Lappia. Olemme erityisen innostuneita nuorekkaasta vastaajajoukosta, sillä kysely on saavuttanut hyvin 70-90-luvulla syntyneet.

Vastauksissa korostuivat paikallisuus, luonnon virkistyskäyttö, koetut terveys- ja hyvinvointivaikutukset, monipuoliset metsänkäsittelymenetelmät, erä- ja luontomatkailu sekä maakunnan elinvoimaisuus.

– Valtion maa- ja vesialueet koetaan siis hyvin monipuolisina ja käyttäjäryhmiltään vaihtelevina. Alkuvuodesta pystymme kertomaan tarkemmin, miten kansalaisten toiveet näkyvät suunnitelmassa.