Poro tulee läheltä lautaselle

Sodankylän teurastamolla koulutetaan poromiehiä. Kuva: Karoliina Majuri.

 

Poro on Lapin imagoeläin ja monelle eettinen vaihtoehto ruokapöytään.

Poronliha on täällä pohjoisessa todellista lähiruokaa. Eläimet teurastetaan poronhoitoalueella, jossa on kattava laitosteurastamoverkosto. Poromiesten muodostamien paliskuntien tai osuuskuntien omistuksessa on 17 teurastamoa, lisäksi Rovaniemellä yksi ja toinen rakenteilla.

Teurastamo työpaikkana

Poromiehet työskentelevät teurastamoissa. Heidän osaamisensa on tärkeä osa poronlihan laatuketjua. Työssä näkyy nykyajalle tyypilliset vaatimukset, sillä ammattilaisen tulee olla monitaitoinen ja ajan hermolla.

Poromiehen tulee hallita elävien eläinten käsittelyn lisäksi käytännön teurastustyön eri vaiheet. Teurastajalla on oltava kattavat tiedot ja taidot hygieniasta ja omavalvonnasta. Ruhojen hygieeninen käsittely, työvälineistä ja laitoksesta huolehtiminen sekä laitosteurastamojen valvontaan liittyvä byrokratia tulee myös osata.

Ammattioppia tarjolla

Poromies voi hankkia ammattiosaamista Inarissa Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa (SOG-SAKK) ja Lapin AMK Rovaniemellä vastaa alan korkeakoulutason opetuksesta. Muuttuva yhteiskunta edellyttää jatkuvaa osaamisen täydentämistä.

Lapin ammattikorkeakoulu järjestää kuluvalla teurastuskaudella yhteistyössä SOG-SAKKin ja Paliskuntain yhdistyksen kanssa laitosteurastuskoulutusta. Vasta-alkajilla on mahdollisuus opetella teurastuksen alkeita Inarin ja Sodankylän teurastamoilla. Kokeneille teurastajille on tarjottu vertaisoppimista eli videokooste eri teurastamoiden hyvistä käytänteistä. Videolla nähdyt hyvät tavat voi omaksua osaksi omia rutiineja.

Poromiehen pääasiallinen työpaikka on kuitenkin yhä edelleen pohjoinen luonto, johon pohjoisen elinkeinot perustuvat.

Teksti: Kirsi Muuttoranta, Karoliina Majuri