Lappilainen luonnossa


Lisää luonnonsuojelutyötä ja retkeilypalveluja

Suomen suojelualueverkoston hoito nousee ihan uudelle tasolle, kun luonnonsuojelutyötä, kuten ennallistamista ja luonnonhoitoa päästään lisäämään. Luvassa on myös retkeilypalvelujen korjausvelan kiinnikurominen. Tämä on mahdollista, kun…