Omaan kotiin kaivataan kotitalkkaria

Korteniemi, Tuomo (toim). 2018. Oman kodin puolesta. Rovaniemen Omakotiyhdistyksen 70-vuotishistoria 1948-2018. 2018. Väyläkirjat.

Kun Lappia asutettiin sodan jälkeen, oli pulaa kaikesta. Tonteista, rakennustarvikkeista ja jopa rautanauloista. Niitä nyhdettiin irti palaneista taloista ja käytettiin uudestaan oman kotitalon rakentamiseen. Näin Lappi syntyi.

Kun Rovaniemen omakotiasujat muistelevat menneitä, nousee usein esiin kotitalkkaritoiminta, joka 2000-luvulla mahdollisti monelle omakotitalossa asuvalle varmuutta pihatöiden tekoon kesät, talvet. Kotitalkkari oli osa työvoimapalveluitten palkkatuettua työllistämistyötä, jota kaupunkikin tuki.

Asumisen kalleus huolettaa

Tänä päivänä omakotiasujien huolet ovat asumisen kalleudessa, sillä kustannukset nousevat vuosi vuodelta, olipa sitten kyse vedestä, sähköstä tai kiinteistöverosta. Historiikin mukaan yksinasuvan eläkeläisen tuloista jopa puolet menee asumisen kustannuksiin.

Rovaniemellä omakotiasujien puolesta puhujana on toiminut vireä yhdistys 70 vuotta. Sen kunniaksi julkaistu historiikki kattaa sisäänsä pitkän listan toiminnassa mukana olleita ja valokuvia asioiden edistäjistä.

Kestävän kehityksen tiellä

Nykyinen puheenjohtaja Osmo Valkonen perään kuuluttaa omassa tekstissään vahvasti talojen rakentamisessa elinkaariajattelua. Tällöin ollaan kestävän kehityksen linjalla, huolehditaan talon valmistuksesta, mutta myös siitä, mitä tapahtuu, kun rakas kotitalo poistuu käytöstä.

Kotitalkkari-ajatus sekin olisi tätä päivää. Vastaavaa toimintaa tarvitaan, kun halutaan saada ikääntyvät asumaan kodissaan mahdollisimman pitkään.

Kirja jaetaan kaikille yhdistyksen jäsenille huhtikuun aikana ja sen saa luettavaksi Rovaniemen pääkirjaston Lappi-osastolta.

 

Riitta Kemppainen-Koivisto